Tramvaje Liberec

Dvojice pánů Kittner-Veselka má mnoho společného. Kromě působení na liberecké radnici a nově v nemocnici a přátelských vztahů s firmou Syner také dopravní podnik. Nyní se tato dvojice chystá spravovat Krajskou nemocnici v Liberci?

Jiří Kittner byl dlouholetým předsedou představenstva DPMLJ a v této funkci podepsal ještě v prosinci loňského roku smlouvu, která dopravní podnik může uvést do značných finančních problémů.

Jedná se o kupní smlouvu na osm nových tramvají za téměř 320 milionů korun. Tyto vozy byly určeny na provoz trati do Rochlic, jejíž výstavba se teď odkládá na neurčito. Dopravní podnik totiž nemá na spolufinancování a úvěr si již vzít nemůže. Dluhy a další závazky DPMLJ totiž dosahují téměř čtvrt miliardy korun. „Nic z toho není novinka, o které by se nevědělo před půl rokem. Další vážné pochybení je, že o takto významné smlouvě nebylo informováno tehdejší vedení města primátora Korytáře. A konečně nové tramvaje jsou prototypem, nikde jinde nejezdí a každý jejich problém může zakázku výrazně zdražit,“ dodává stínový radní pro technickou infrastrukturu J. Šedlbauer.

Připomeňme, že dopravní podnik už jednou prototyp tramvaje za desítky milionů vyvíjel a vůz dodnes stojí nepoužívaný v depu jako pomník špatného rozhodnutí, za které, jak je zvykem, nenesl nikdo odpovědnost. Co bude s nepotřebnými tramvajemi a kdo za utracené stamiliony ponese odpovědnost tentokrát? Jasné je jen tolik, že město 320 milionů dopravnímu podniku nedá a ten si je bude muset vybrat na vyšším jízdném.

Ředitelem dopravního podniku byl jmenován Ing. Luboš Wejnar. Jak se ukázalo z reakcí na zastupitelstvu, ani současný předseda představenstva DPMLJ Roman Šotola nevěděl, že Ing. Wejnar je nebo donedávna byl zároveň v představenstvu společnosti BusLine. Tato soukromá firma je obchodním partnerem a konkurentem DPMLJ (zajišťuje pro DPMLJ od roku 2010 část přepravních služeb). Takto úzké propojení městské společnosti a soukromé firmy považujeme za nepřípustné, jde o jasný střet zájmů a obáváme se, že výsledkem může být snaha o další tichou privatizaci dopravního podniku.

A ještě jedna zajímavá informace z DPMLJ: Zřejmě jednou z posledních věcí, kterou Ing. Veselka stihnul udělat (dokonce přímo ke dni svého jmenování do nové funkce v KNL), bylo zaslání žádosti o navýšení rozpočtu u projektu Centra historie tramvajové dopravy. Tento projekt, zařazený do indikativního seznamu projektů z 1. výzvy IPRM, počítal s investicí 62 mil Kč.

Nyní je žádáno o částku 90 mil. Otázka je – měl by být pro město Liberec v současné finanční situaci prioritou projekt, který, kromě obrovské vstupní investice, navýší i provozní výdaje na mnoho let dopředu? Překvapivý byl argument, že tento projekt patří mezi tzv. partnerské, které nezatíží město svým spolufinancováním (v tomto případě 15% = 13,5 mil).

Pochopitelný by byl u firmy, která není akciovou společností vlastněnou městem, ale v tomto případě bude částka potřebná na spolufinancování projektu buď „nalita“ z městské kasy přes příspěvek města na provoz DPMLJ (v současné době 220 mil/rok), nebo budou získány z částky vybrané navíc díky zdražení jízdného. Stejně tomu bude i s příspěvky na provoz v dalších letech.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;