primátor Korytář

Primátor statutárního města Liberce dnes pozastavil výkon usnesení rady města, kterým byly schváleny závěry hodnotící komise k výběrovým řízením na projekty revitalizace městských lázní a dostavby bazénu Liberec.

Rozhodnutí je tak na zastupitelstvu Liberce, které se koná tento čtvrtek. To rozhodne, zda potvrdí pozastavení výkonu usnesení rady města či nikoliv.

Informaci vzali členky a členové rady města na vědomí na dnešním mimořádném jednání. Důvodem primátorova rozhodnutí jsou nové okolnosti, které se dozvěděl z odborných posudků. „Jako poslední kontrolu před mým podpisem smluv s vítězi výběrových řízení jsem požádal o stanovisko neziskovou organizaci Transparency International a další odborníky,“ potvrzuje primátor města Jan Korytář.

Prověřováním výběrových řízení a smluv se zabývala jak Transparency International – Česká republika, tak renomované advokátní kanceláře JUDr. Hany Marvanové nebo Mgr. Luďka Šikoly. Z jejich analýzy vyplývá jednoznačná nerovnováha případného smluvního vztahu. „Město by např. muselo platit každý měsíc bez ohledu na to, zda byla odvedená práce provedena řádně a kvalitně v souladu s dokumentací stavby,“ uvádí ve své analýze právník Mgr. Luďek Šikola.

Ze smluv o dílo před jejich podpisem vyplynulo také riziko, že město zaplatí mnohem více, než o co se soutěžilo ve výběrovém řízení. „Celkově jsou tedy tyto smlouvy nevyvážené a pro město nevýhodné, a to zejména v souvislosti s možným navyšováním ceny staveb formou tzv. víceprací a jejich nedostatečnou kontrolou,“ uvedla právnička JUDr. Hana Marvanová.

Problémem však nesou jen nevýhodně nastavené smlouvy. Kvalifikační předpoklady, které určují, kdo se výběrového řízení účastnit smí a kdo ne, byly nastaveny velmi přísným způsobem. David Ondračka, ředitel Transparency International – Česká republika upozorňuje: „Příliš specifická a detailně nastavená kvalifikace je možným korupčním identifikátorem ukazujícím na manipulaci veřejné zakázky směrem předem k vybranému uchazeči.“

„Na základě nově získaných informací jsem se rozhodl pozastavit rozhodnutí rady o schválení výsledku výběrových řízení na akce Lázně a Bazén v rámci IPRM v objemu přes 400 mil Kč. Na čtvrtečním zastupitelstvu navrhnu zrušení těchto usnesení a vypsání nových výběrových řízení. Rizika pro město vyplývající z těchto řízení a souvisejících smluv jsou dle mého názoru příliš velká, včetně možnosti vracení dotací v budoucnu. Mým cílem je hájit zájem města a mou povinností je předvídat i možná budoucí rizika - proto jsem se nemohl rozhodnout jinak,“ uzavírá Korytář.

Projekt na revitalizaci městských lázní na galerijní objekt a dostavbu bazénu Liberec jsou z velké části financovány z dotací EU (ROP Severovýchod). Podle předběžných konzultací se zástupci regionální rady, která o čerpání rozhoduje a na celý proces dohlíží, zřejmě nebude s posunutím harmonogramu čerpání problém. Liberec tedy o investice nepřijde, ani v případě opětovného výběru dodavatelů staveb.

Posudek Transparency International a analýzu právní kanceláře si můžete stáhnout.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;