UOHS

Podle vyjádření tiskové mluvčí magistrátu Pavlíny Stránské obdrželo Statutární město Liberec dnes, tj. 1.6. 2011, výsledek šetření podnětu na přezkoumání postupu zadavatele (SML) při zadávání nadlimitních zakázek, a to „Bazén Liberec“ a „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“. Z šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle jeho vyjádření vyplynulo, že obě šetřené zakázky v celém rozsahu prozkoumal a konstatuje, že v současné době v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

„Vedení města v brzké době zváží další postup u obou zakázek a o výsledku jednání budeme veřejnost informovat,“ uvádí Martina Rosenbergová, primátorka Liberce.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;