MS v lyžování 2009

Za pravdu opět dostali všichni ti, kteří tvrdili a tvrdí, že Mistrovství světa v klasickém lyžování, které proběhlo v Liberci 2009, byl především pečlivě připravený tunel na veřejné peníze. Dnes udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže statutárnímu městu Liberec za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání 72 zakázek nejvyšší pokutu v celé své historii – 6 550 000 korun. A pro koho mělo město za vlády ODS porušovat zákon při zadávání veřejných zakázek? I pro firmy spojené s místními politiky, v čele se stavební společností Syner.

Rekordní pokutu v době, kdy se město vzpamatovává z dluhů, které mu po sobě zanechaly vlády ODS, dostal Liberec proto, že v naprosté většině z více než sedmdesáti posuzovaných zakázek zadaných městem Liberec v souvislosti s mistrovstvím světa v lyžování 2009 zjistil ÚOHS porušení zákona spočívající v úmyslném rozdělení předmětu veřejné zakázky pod zákonem dané finanční limity. Zadavatel v těchto zakázkách nepoužil předepsané typy zadávacích řízení, čímž mohl výrazně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Svým jednáním město Liberec znemožnilo účast v zakázkách širšímu okruhu dodavatelů a podstatně tak narušilo soutěžní prostředí.

K nejzávažnějšímu porušení zákona došlo při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd. Zakázky za téměř 700 000 000 Kč plnily společnosti STRABAG, a.s., SYNER, s.r.o., oaza-net spol. s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Regionální stavební s.r.o. a ELPROINVEST s.r.o. Úřad dospěl k závěru, že u 23 zadávacích řízení došlo k nezákonnému rozdělení předmětu zakázky na stavební práce ve sportovním areálu Ještěd a v 5 případech i k nezákonnému přidělení zakázek na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění. Ve dvou zakázkách ÚOHS pochybení neshledal. Za zjištěná porušení zákona byla zadavateli uložena sankce ve výši 5 000 000 Kč.

Byly to především liberečtí i tehdy vládní politici z ODS (Jiří Kittner, Přemysl Sobotka, Mirek Topolánek), kteří liberecký šampionát a zejména nekonečné navyšování prostředků na něj a tím prodražování MS prosazovali. Někteří z libereckých politiků ODS na něm přímo a nemálo vydělali, jako například Tomáš Hasil, bývalý náměstek Jiřího Kittnera, poslanec za ODS a vládní zmocněnec pro lyžařské mistrovství. Pochybnosti ohledně šampionátu již nedlouho po jeho skončení vyslovil i Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě.

V současné době čelí obžalobě i bývalý liberecký politik a místní podnikatel, Josef Nadrchal, který například pro město často dozoroval realizace staveb, které prováděla firma Syner (aréna..). Nadrchal je viněn z pletich při veřejné soutěži, kterých se měl dopuštět právě ve prospěch firmy Syner.

Mezi další firmy, kterým měla jít liberecká radnice pod vládou ODS takzvaně na ruku, je firma oaza-net spol. s.r.o, jejímž majitelem je člen liberecké ODS, bývalý zastupitel Hynek Tampier (ve firmě ovšem figuroval i někdejší náměstek Jiřího Kittnera za ODS, Pavel Krenk). Hynek Tampier je osobním přítelem neúspěšného kandidáta na hejtmana a dnes šéfa Pozemkového fondu, Radima Ziky ze stejné stranické buňky. 

A dokonce bývalý mluvčí mistrovství, které Liberci udělalo takovou ostudu, jeden z nejviditelnějších členů organizačního výboru, po kterém zůstaly obrovské dluhy cca 112 milionů, Zdeněk Soudný, který dělá PR poradce Jiřímu Kittnerovi a zakládá s ním předvolební občanská sdružení, pracuje dnes pro Týden v Libereckém kraji (potažmo pro Genus TV), politický nástroj firmy Syner a liberecké ODS.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;