Nejvyšší kontrolní úřad

Přinášíme ke stažení PDF kopii kontrolního protokolu o kontrole č. 07/27, týkající se prostředků státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s pořádáním mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice, které získalo statutární město Liberec. Informace uvedené v protokolu svědčí nejen o tom, že město Liberec udělalo mnoho pochybení formálního charakteru, ale zejména že účelově rozdělilo většinu zakázek tak, aby nemuselo být vyhlašováno otevřené výběrové řízení. Tak se stalo, že mohl být osloven jen omezený okruh firem, dle mnoha indicií ale s dopředu jasným výsledkem.

„Kluci“ si zkrátka zase pořádně zakrojili z koláče veřejných prostředků a potvrdili tak stále zřejmější fakt, že naše město ovládá mafie složená z vybraných politiků a podnikatelů, které město slouží především jako zdroj financí a pozemků pro jejich vlastní prospěch.

Jako zastupitel jsem se proto rozhodl tento protokol zveřejnit na našich stránkách, když to neudělalo samo město a nabídnout informace v něm obsažené široké veřejnosti. Je podle mého názoru zapotřebí, aby občané našeho města byli co nejlépe seznamování se způsobem, jak hospodaří vedení města s veřejnými prostředky.

Jsem zvědav, zda někteří kolegové v zastupitelstvu, kteří umějí srdnatě kritizovat formální pochybení při čerpání dotací z městských fondů na projekty v řádu několika desítek tisíc Kč, budou se stejnou vehemencí kritizovat skutečnosti uvedené v protokolu NKÚ, které se týkaly projektů v hodnotě ne desítek tisíc, ale desítek milionů korun.

Protokol NKÚ z kontroly dotací SKI 2009 v Liberci je ke stažení.

Jan Korytář, městský zastupitel (SZ)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;