Syner

Ekonomika projektu, pokud by II a. s. všechny pozemky pod hypermarket (113.265 m2), tedy i od města, nakupovala za 685 Kč/m2.

cena výkupu 1m2 pozemku ................................. 685 Kč
cena vybudování infrastruktury ............................. 314 Kč
celkem náklady .................................................. 999 Kč, zaokr. na 1.000 Kč
zbývá hrubý zisk ve výši 35% ............................... 350 Kč

To dává dohromady částku 39.642.750 Kč. Z této částky by bylo třeba ještě odečíst daň z převodu nemovitostí ve výši 4.587.152 Kč, čímž by zbylo 35.055.598 Kč.

K tomu je třeba ale zohlednit, že dalšího zisku dosáhne skupina Syner pravděpodobně tím, že buduje infrastrukturu, tedy část zisku je i v ceně 314 Kč a dále že bude s největší pravděpodobností budovat samotné stavby, kde vzhledem k tomu, že byla II a.s. ze skupiny Syner vlastníkem pozemků, se pravděpodobně podařilo též vyjednat cenu obsahující minimálně přiměřenou míru zisku. Konkurence, která nevlastnila žádné pozemky, zde těžko mohla konkurovat v získání této stavební zakázky.

Pokud by město prodávalo pozemky pod Globusem jako chytřejší soukromníci za cenu 685 Kč/m2, byla by tato cena s největší pravděpodobností akceptovatelná, neboť by i tak II a. s. při prodeji těchto pozemků PWI dosáhla kladného hospodářského výsledku a otevřel by se navíc prostor pro získání významné stavební zakázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;