Co kdyby město nepoužilo k prodeji pozemků Investorsko inženýrskou a.s. a prodávalo přímo pro hypermarket s tím, že by vybudování infrastruktury zadalo prověřené a místní firmě, např. právě Investorsko inženýrské a.s.?

Cena, kterou docílila Investorsko inženýrská a. s. od PWI je 152.907.750Kč / 113.265m2 = 1350Kč/m2 Běžná cena za m2 pro plochu hypermarketu je cca 2000 – nejvyšší hranice kolem 2500Kč/m2 (sdělení zaměstnankyně realitní kanceláře).

Pokud by město svoji část pozemků pod hypermarketem prodávalo přes realitní kancelář přímo hypermarketu a docílilo by stejné ceny jako II a.s. 1350Kč/m2, získalo by celkem 138.497.850 Kč. Odečteme-li náklady na infrastrukturu ve výši uváděné II a.s. a necháme firmě, která infrastrukturu buduje 25% hrubý zisk (náklady + zisk na m2 = 391,78Kč/m2 celkem za 102.591m2 tedy 40.193.101,98 Kč), provizi realitní kanceláři 2,5% z celkové ceny pozemků (3.462.446 Kč – pravděpodobně by byla nižší) a odečteme 150Kč/m2, které město skutečně získalo prodejem II a.s. (15.388.650 Kč) rozdíl činní 79.453.652. Kč. Lze ještě uvažovat o nákladové položce ve výši 4.154.935 Kč, což jsou náklady na daň z převodu nemovitostí, poté by zdaněný výtěžek činil 75.298.716 Kč.

Výpočet nákladů:
náklady na pořízení infrastruktury činí ............................................... 313,43 Kč/m2
25% zisk .......................................................................................   78,35 Kč/m2
celkem náklady na infrastrukturu činí ...............................................  391,78 Kč/m2
provize realitní kanceláře ve výši 2,5% z 1350Kč/m2 ..........................   33,75 Kč/m2
celkem zvýšené náklady města ......................................................  425,53 Kč/m2

Pokud od ceny 1350 Kč/m2 odečteme tyto náklady ve výši 425,53 Kč/m2 a navíc odečteme 150 Kč/m2, za které město pozemky prodalo, dojdeme k rozdílu za 1 m2 ve výši 774,47 Kč.

Rozdíl = 774,47 Kč x 102.591 m2 = 79.453.652 Kč. Pokud by daň z převodu platil prodávající, tedy město, snížila by se tato částka navíc o 4.154.935 Kč, celkem by tedy rozdíl činil 75.298.716 Kč

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;