Ve středu u krajského soudu pokračovala korupční kauza ohledně tunelování evropských dotací v Liberci. Jako svědci vystoupili tajemník magistrátu Martin Čech, bývalá primátorka Martina Rosenbergová a žena, na kterou byly napsány firmy, které dle žaloby fiktivní fakturací navyšovaly cenu veřejné zakázky.

Ve středu se u soudu  četly záznamy telefonických rozhovorů mezi obžalovaným bývalým ředitelem liberecké pobočky ROP Severovýchod Bořkem Machatým a jeho podřízenou Petrou Vokurkovou, které žaloba viní z toho, že jako úředníci, kteří měli na dotace dohlížet, pracovali ale přímo pro příjemce dotací – stavební firmy. Machatý v telefonátu Vokurkovou instruoval, jak má dotační řízení ve věci kostela sv. Máří Magdalény vypadat a že si to tak přeje hejtman Martin Půta.

Vypovídala i bývalá primátorka Liberce Martina Rosenbegrová (bývalá členka ČSSD, ze strany vystoupila 2017). Ta vypověděla, že nikdo ohledně projektů, kvůli kterým dnes zasedá soud, za jejího primátorování nevznesl žádnou pochybnost. Takové tvrzení by pomohlo obžalovaným, zejména hejtmanovi. Martina Rosenbergová má buď krátkou paměť, nebo u soudu vyloženě nemluvila pravdu.

Na to, že projekty, které mají zhodnotit majetek firmy Iberus kryté anonymními akciemi a že tyto projekty mají být vyřazeny ze seznamu projektů podpořených evropskými dotacemi, upozorňovali v letech 2011 až 2014, kdy byla Rosenbergová primátorkou, řada zastupitelů, například ze Změny pro Liberec, Unie pro sport a zdraví nebo KSČM. Zastupitelstvo se těmito rizikovými projekty hodiny zabývalo, jak lze dohledat, například na zasedáních v letech 2011 či 2012. Opozice také později vyčítala primátorce a její koalici, že spolu s ODS podpořila tyto projekty například před připravenou rekonstrukcí kina Varšava.

Nepříjemné chvilky připravil státní zástupce Radim Kadlček i současnému tajemníkovi libereckého magistrátu Martinu Čechovi, který v letech, kdy měla probíhat žalovaná trestná činnost, na magistrátu působil na dotačním odboru. Tajemník Čech u soudu vypověděl ve prospěch a ve shodě s tvrzením Martina Půty, že pokud by nebyl podpořen projekt rekonstrukce sv. Máří Magdalény, ohrozilo by to dotace pro celý Liberec, jelikož by seznam projektů nenaplnil potřebné indikátory, v tomto případě rekonstrukci brownfieldů a historicky cenných budov.

Státní zástupce ale tajemníku Čechovi připomněl jeho výpověď pro policii, kde tvrdil úplný a zřejmý opak. Na otázku, co by se stalo, kdyby Máří Magdaléna ze seznamu podporovaných projektů vypadla, tehdy dnešní tajemník odpověděl: „Záleží na čase, ale celý program by rozhodně ohrožen nebyl, měli jsme v zásobě jiné podobné projekty a když tak by se dalo domluvit s příjemcem dotace o snížení celkové částky“. Tehdejší slova tajemníka potvrdila i historie, jelikož zásah policie projekt opravy kostela přerušil a ostatní projekty to nijak neohrozilo.

Jako další svědek vystoupila jednatelka společností Appe real, Appe a Ava construction z Bělé pod Bezdězem Eva Svobodová. Přes tyto společnosti procházely fakturace firem jako Gallos, které na stavbě působily jako dodavatelé Metrostavu a skrze tuto fakturaci byla pak cena práce navyšována o sta tisíce za jednotlivé stavební úkony. Mělo se jednat o jakousi provizi pro tyto firmy, ale ani její povahu a za co byla, nebyla svědkyně soudu schopna vysvětlit.

„Nevím, nemohu si teď vzpomenout,“ to byly nejčastější odpovědi svědkyně. Firmy Evy Svobodové, podle státního zástupce nikdy žádnou reálnou činnost nevyvíjely, neměly zaměstnance, jednatelka si nemohla vzpomenout na žádné konkrétní zakázky ani nebyla schopna říct, čím se vlastně zabývaly. Podle žaloby šlo o fiktivní fakturaci, která měla jediný cíl: navýšit cenu veřejné zakázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;