Liberecký park Perštýn

Na podzim tohoto roku proběhl na libereckém zastupitelstvu pokus prodat veřejný park na Perštýně firmě Iberus, s nejasnými majiteli, za kterou jako jednatel vystupuje Jiří Zeronik, bývalý zastupitel za ODS a současný člen privatizační komise města.

Tento záměr vzbudil mezi opozicí bouři nevole a i díky přispění pracovníků našeho webu se, zatím, tento prodej další veřejné zeleně podařilo zvrátit. Uveďme si některá fakta.

Areál parku, veřejné zeleně a hřiště se nachází horní části liberecké čtvrti Perštýn, v místě někdy také nazývaném Jánský kámen. V minulosti se těchto místech nacházel šibeční vrch, kde byly prováděny exekuce odsouzenců poté, co Liberec získal v 16.století od císaře Rudolfa II. městská privilegia.

Místo je významným dokladem liberecké historie, zejména rozmachu plátenictví, které se ve městě naplno rozvinulo v 18. století a posléze udělal z Liberce výrazné průmyslové centrum Českého království i celé Podunajské monarchie. Dokladem sociálních konfliktů předindustriální (lépe snad raně industriální) éry města je zde stojící socha katolického světce, Jana Nepomuckého, která byla vztyčena jako výraz díků za ukončení stávky libereckých plátenických tovaryšů, jejich následného odchodu z Liberce a zejména jejich návratu a ukončení sporů s jejich zdejšími mistry.

Kousek od sochy Jana Nepomuckého stojí další významná památka. Kostel Svatého Vincence z Paoli, který nechala v 80. letech 19. století vystavět zdejší nejmocnější rodina textilních podnikatelů, Liebigů, jako součást celého komplexu přilehlé čtvrti nad jejich továrním komplexem.

Dnes je park na libereckém Perštýně vyhledávaným místem pro procházky, hry i rekreaci nejen pro obyvatele této čtvrti, ale i přilehlého sídliště Broumovská. V bezprostřední blízkosti těchto pozemků stojí i budova základní škola Na Perštýně. Tu v devadesátých letech získala římsko-katolická církev, která se ji před několika lety rozhodla prodat.

Zájem o koupi mělo i město Liberec. Podle vlastního vyjádření jednalo s Biskupstvím Litoměřickým, které se ale nakonec budovu i přilehlé pozemky společnosti Iberus. Podle vyjádření města se církev tak rozhodla, jelikož od této firmy dostala výrazně lepší nabídku. Ostatně nebyl to první obchod mezi touto firmou a katolickou církví. Firma Iberus tak získala do vlastnictví například i kapucínský konvent s kostelem sv. Máří Magdalény v liberecké Jungmannovy ulici.

Firma Iberus hodlá skrze svou společnost Doctrina-základní škola, provozovat v objektu soukromou základní školu, s placením školného. Hodlá nabízet lepší výuku angličtiny nebo lekce golfu. Kdo ale za firmou Iberus stojí, není zcela jasné. Jejím jednatelem je Jiří Zeronik, bývalý městský zastupitel a současný dlouholetý člen privatizační komise města. Nicméně Iberus je firma s nejasnými majiteli. Podle obchodního rejstříku nejsou její reální majitelé dohledatelní, podle vyjádření jednatele Jiřího Zeronika, za ní stojí zahraniční kapitál. Je s podivem, že představitelům města nevadí, komu prodává tak rozsáhlé pozemky v atraktivní lokalitě, navíc tak historicky cenné.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;