Jiří Zeronik

Další případ toho jak je Liberec město nakloněné podnikání (a zvláště u vybraných podnikatelů) poskytne nadcházející zastupitelstvo. Bývalý zastupitel za ODS, Jiří Zeronik, se chystá provozovat soukromou základní školu. Město mu chce vyjít vstříc, proto předkládá hned dva návrhy, které mu mají podnikání značně usnadnit. Jednou jde o prodej pozemku vedeného jako neprivatizovatelná zeleň a v druhém tučnou dotaci na školní stravování. Liberec je podnikatelů ráj.

Jiří Zeronik má s podporou svých podnikatelských aktivit ze strany města bohaté zkušenosti (například zde). Je bývalým členem zastupitelstva města Liberec a v současné době sedí i v městské privatizační komisi. Dnes firma Iberus, kde je jednatelem, skrze svou společnost Doctrina, která hodlá na libereckém Perštýně provozovat soukromou školu (informovali jsme Vás zde), žádá o prodej městského pozemku – ne zas tak dávno renovovaného městského parku právě v sousedství zmíněné školy, na Perštýně.

Jenže park je veden jako neprivatizovatelná zeleň. To ale vedení města nevadí, protože návrh firmy ex-zastupitele Zeronika je údajně velmi lákavý. Otázka ale je, zda je lákavý tím, že za tento pozemek nabízí zmíněná společnost téměř o tři miliony korun méně, než je (městem uváděná) jeho odhadní hodnota nebo v tím, že firma chce městu nabízenou částku 10-ti milionů (místo odhadovaných, tedy ne tržních (!), 12,7 mil., kterou pozemek dle města má) splácet po dobu deseti let, což je splátkový kalendář, o kterém sní leckterý podnikatel...Proč se také dělají seznamy neprivatizovatelné zeleně, když město chce stejně dál privatizovat parky jako po másle, je pak také záhadou.

Park by měl být veřejnosti přístupný, k tomu se váže věcné břemeno, se kterým se má tato veřejná zeleň prodávat. Jenže podle žádosti firmy pana Zeronika by byl veřejnosti přístupný jen někdy, a to by dost možná záviselo na vlastním uvážení soukromého provozovatele. Jako argument je nabízeno populistické říkání o nepřizpůsobivých občanech (stejně jako tomu bylo u Plazy..). Prostě žádná lůza do parku a vše se obežene drátem.

Jako by to ale nestačilo, město, respektive jeho vedení, přišlo s nápadem, že bude ve výši maximálně 1,1 milionu za rok dotovat stravování v soukromých školách. A to hned ve dvou. Jedním je Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského. Ta má dostat příspěvek 10 Kč na oběd, což by znamenalo nejvýše o částku 264 600,- Kč. Lépe si ovšem stojí další základní škola, a není jí jiné zařízení než zmíněná základní škola, kterou provozuje pan ex-zastupitele Zeronik, ta má dostat téměř dvakrát více. Celých 18,50 Kč na oběd a tedy 804 195, - Kč za rok. Možná, že křesťanské děti drží v pátek půst, proto jim má stačit od města méně.

Nicméně je ale stejně pěkné, když město vychází vstříc svým podnikatelům.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;