Geotermální energie pro občany

Ve kterém městě se připravuje, že neziskové organizace, které v něm působí již více než 15, resp. 7 let, zaměstnávají přes 60 lidí a do jejich aktivit se každoročně zapojí několik tisíc lidí nemají získat z EU peněz - Integrovaného plánu rozvoje města ani korunu, a naopak nedávno založená o.p.s. , bez činnosti, bez zaměstnanců, i bez webových stránek má získat milionů 60?

Pokud hádáte, že v Liberci, hádáte správně.

Dne 25.3. 2010 schválilo zastupitelstvo města Liberce tzv. indikativní seznam projektových záměrů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci (dále jen IPRM). Na seznamu figurují projekty,které se ucházejí o dotaci z Evropských fondů. V rámci tohoto IPRM je možno rozdělit až 540 milionů korun. Liberecké zastupitelstvo se rozhodovalo na doporučení Řídícího výboru IPRM, který vycházel z podkladů Pracovní skupiny a externího hodnotitele, kterým byla soukromá společnost Naviga4.

Projektové záměry občanských sdružení Čmelák ani Drak neuspěly, ačkoliv obě sdružení již úspěšně realizovala několik projektů z evropských fondů. Hodnotitel soukromé pražské firmy jejich záměry vyhodnotil jako neadekvátní, předražené a v rozporu s cíly IPRM. Naopak v rámci schvalování IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci zatím vítězně prochází projekt neznámé o. p. s., která s podobnými projekty nemá žádné zkušenosti. Jejich projekt od hodnotitele získal naopak hodnocení příznivé.

Jedná se o Geotermální energie pro občany o.p.s., která byla do rejstříku zapsána teprve v srpnu roku 2009. Jde o zcela neznámou organizaci, nejsou nám známy žádné její projekty, akce pro veřejnost, organizace nemá ani vlastní webové stránky.

Přesto byl řídícím výborem v prvním kole doporučen ke schválení právě projekt Centrum podpory geotermálního využití energie, který podala Geotermální energie pro občany, o.p.s. Požaduje dotaci cca 61 milionů korun na rekonstrukci kostela Sv. Máří Magdaleny v Jungmannově ulici. Zde má pak vzniknout centrum poskytující bezplatnou pomoc a výuku, především v oblasti využití geotermální energie, a dalších alternativních zdrojů energie.

Na dalším zasedání Řídícího výboru (6.4.2010) nebyl původní indikativní seznam změněn, takže projekt neznámé o. p. s. Geotermální energie pro občany zůstal doporučen. Výbor sice doporučil vypsání druhé výzvy a zavedení systému dvou hodnotitelů, ale v případě, že by tento indikativní seznam odhlasovalo zastupitelstvo (kde má strana pana Zeronika, ODS a její koalice, většinu), již by bylo jen na zmíněné o.ps. zda projekt podá či nikoliv.

Objekt – kostel sv. Máří Magdalény, který chce tato o. p. s. za evropské peníze opravit je ale majetkem společnosti Iberus, jejímž jednatelem je Jiří Zeronik, člen privatizační komise města, ODS a bývalý městský zastupitel za tuto stranu. Jiří Zeronik je rovněž jedním ze tří zakladatelů Geotermální energie pro občany, o.p.s. Firma Iberus, s.r.o. patří firmě Iberus Euro.

Jediný akcionář firmy Iberus Euro je firma Europea Capital,SE (12 ks anonymních akcií po cca 280 tis. Kč.), má jednočlenné představenstvo - Tomáše Uhríka z Ostravy, ten figuroval a figuruje ve 212-ti firmách a jednočlennou dozorčí radu, pražského Jana Koťátka, figuroval a figuruje v 95-ti firmách... Není tedy jasné, komu mají požadované desítky milionů být skutečně směřovány. Tento fakt nepřispívá k dobrému jménu Liberce a mohl by v budoucnu ohrozit další žádosti o dotace z fondů EU.

V souvislosti s tím, že firmě Iberus se podařilo získat bývalou městskou školu Na Perštýně, následně i okolní veřejný park a nyní se chystá i na evropské dotace, vzniká čím dále větší podezření, že jejími pravými majiteli jsou někteří liberečtí politici a podnikatelé, kteří si takto přihrávají veřejný majetek a evropské dotace.

Firma Iberus, která je vlastníkem bývalého kapucínského konventu, kde se nachází zmiňovaný kostel, hodlá v jeho zahradě stavět hotel Luxury. Na jeho realizaci má již zažádáno dalších zhruba 60 milionů z Evropských fondů v rámci programu na podporu turistického ruchu. Existuje tedy odůvodněné podezření, že plánované Centrum podpory Geotermálního využití energie, které má vzniknout v prostorách kostela sv. Máří Magdalény, bude více než občanům sloužit soukromým, komerčním aktivitám v rámci služeb budoucího hotelu.

Na závěr jednu perličku, která vypovídá o povaze a hlavně kvalitě celého projektu. Pozastavme se nad samotným názvem „Centrum podpory Geotermálního využití energie“. Podpora alternativních zdrojů energie je jistě chvályhodná činnost, možná i podpora využívání geotermální energie. Ovšem bude zajímavé, jak chce sdružení ex-zastupitele za ODS Jiřího Zeronika geotermálně využívat energii samotnou. Možná by se zakladatelé sdružení mohli obrátit přímo na příslušné výzkumné ústavy Akademie věd ČR, třeba by se do budoucna mohla podobným způsobem „atomově využívat energie“, „slunečně využívat energie“ atd…..:)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;