Stanislav Mackovík - KSČM

Další závažná pochybení ze strany vedení liberecké záchranné služby odhalila kontrola, kterou si zadal Liberecký kraj. Na záchrance nebyly jen za podivných okolností zaměstnávány špičky zdejší ČSSD a jejich nejbližší příbuzní, ale stejně podivně se zde mělo nakládat i s odměnami a navyšováním úvazků. Podle zjištění kontroly tak vznikaly například nereálné pracovní úvazky, které byly ovšem propláceny. Ředitel záchranky Stanislav Mackovík (KSČM) vše odmítá a vidí za kontrolou politické spiknutí.

Podle závěrů kontrolní komise Libereckého kraje docházelo na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje (ZZS LK) k opakovanému porušování zákoníku práce, pochybením při vyplácení zaměstnanců i k vytváření nereálně navýšených odpracovaných hodin.

„Jedno z vážných pochybení je v oblasti vyplácení osobních příplatků. Tyto příplatky v konkrétních případech dokonce dosáhly výše 130% platového tarifu zaměstnance. Navíc ani v případě takto vysokých osobních příplatků není zdůvodněno jejich přiznání,“ uvedla v prohlášení Zuzana Kocumová, náměstkyně pro zdravotnictví Libereckého kraje.

Navíc podle Kocumové  takto vysoké odměny ani neměly charakter mimořádnosti, ale jsou přiznávány opakovaně a trvale. Vedle toho, že jsou takto postavené platy proti zákoníku práce, budí i pochybnosti, zda mzdové prostředky byly rozdělovány podle zásady účelnosti a hospodárnosti, které jsou neméně důležitým hlediskem pro posuzování oprávněnosti veřejných výdajů.

Další velmi nestandardní situací je podle představitelů kraje i fakt, že pracovníci na manažerských postech mají uzavřeny dohody o provedení činnosti ve výši několika set tisíc Kč. Těmito způsoby se platy u vybraných pracovníků dostávají na mnohonásobky základního tarifu.

Ačkoliv byl ředitel záchranky Stanislav Mackovík lídrem KSČM, která se, alespoń podle oficiální rétoriky, staví na stranu práv zaměstnanců, podle výsledků kontrol na liberecké záchrance to tak nevypadá. Podle výsledků kontroly bylo dalším častým porušováním zákoníku práce například skutečnost, že není dodržována doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu. A tento problém se rozhodně netýká jen lékařů a lékařských pracovníků.

Pochybnosti budí i výše odpracovaných hodin v některých případech. Nejvyšší úvazek u nelékařského pracovníka při započtení veškerých DoPČ, DPP a částečných úvazků např. činí 5100 hod/rok. To by znamenalo každý den včetně víkendů a bez dovolené průměrnou dobu práce 14 hodin denně, pokud bychom započítali volné víkendy, jednalo by se o 19 hod 15 min denně.

I přes tato odhalení v ZZS LK, která je největší příspěvkovou organizací v kraji s rozpočtem 270 milionů za rok, nebyl Stanislav Mackovík odvolán, nicméně mu bylo odebráno osobní ohodnocení a nebude mu ani vyplacena mimořádná odměna za rok 2. pololetí r. 2012. Do podzimu ale chce vedení kraje zpracovat na liberecké záchrance forenzní audit.

Stanislav Mackovík reagoval například na mediálních stránkách firmy Syner emotivním prohlášením, ve kterém osočuje představitele Změny pro Liberecký kraj z „mafiánských praktik“, sahá k nacionalismu, osobním útokům, ale výsledkům kontroly se ovšem moc nevěnuje.

Nejedná se o první kritiku vedení záchranky a jejího ředitele Stanislava Mackovíka. Již v minulosti se prozradili skutečnosti, že zaměstnal krátce před volbami nynější libereckou primátorku Martinu Rosenbergovou. Důvodem mohlo být, aby u jejího jména mohla být uznávaná profese záchranářky během předvolební kampaně. Na záchrance získali zaměstnání i nejbližší rodinní příslušníci vlivných sociálních demokratů z Liberce nebo Jablonce nad Nisou.

I některými samotnými členy KSČM je toto přisuzováno vlivu ČSSD a zejména jejího krajského šéfa Roberta Duška na Stanislava Mackovíka i chod zdejší záchranky. Mackovík se stal šéfem záchranky v době, kdy na kraji vládla ČSSD, která se opírala zejména o hlasy KSČM.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;