Lesní koupaliště Liberec

Jako člen o.s. Staré Město Liberec jsem vytvořil návrh projektu obnovy Lesního koupaliště maximálně odpovídající přáním zjištěným u našich členů a příznivců.

Návrh je vytvořen jako alternativa Lesního informačního centra a podklad pro další diskusi nad osudem areálu Lesního koupaliště a byl konzultován se zastupitelkou Zuzanou Kocumovou, která se osudem Lesního koupaliště dlouhodobě zabývá.

Projekt obnovy Lesního koupaliště

A) Investiční část (úsporná verze):

 • Oprava vany bazénu v původním rozsahu, oprava zatrubněných přítoků a odtoku
 • Vybudování kořenové čističky v prostoru volejbalového hřiště

Alternativně (v případě dostatku finančních prostředků):

 • Zřízení volejbalového hřiště na stinné straně areálu
 • Přírodní sportovní areál v okolí Tiché cesty
 • Zřízení naučných stezek v lesích přiléhajících k areálu
 • Vybudování infocentra Městských lesů / klubovny DIVIZNA na půdorysu původních šaten (srubová stavba)

B) Provozní část

 • Provoz na bázi volné plochy ke koupání (viz. Teich, Kačák v Krásné Studánce, koupaliště v Kateřinkách, Liberecká přehrada)
 • Umístění mobilních toalet do areálu koupaliště / alternativa – pevné toalety ústící taktéž do kořenové čističky
 • Hrazení provozu toalet z poplatku za použití či z tržeb stánku s občerstvením (viz. Liberecká přehrada)
 • Odvoz odpadu – vzhledem k sousednímu obytnému domu jistě zajíždí ASA
 • Sečení trávy – je otázka, jak moc poroste, když na ní budou lehávat lidé; zřejmě lze pořídit nějakou málo rostoucí odrůdu; městské lesy mají jistě za povinnost kosit i okolní louky
 • WC – v případě pevných - odvod odpadu do kořenové čističky; v případě mobilních by město muselo objednávat odvoz – minimální položka, či jako povinnost provozovatele občerstvení za bezplatný pronájem plochy

Udržitelnost projektu

Předpokládaná životnost bazénu minimálně 50 let a po tu dobu bude z předchozí zkušenosti využíván občany, v zimě lze uvažovat o využití areálu pro bruslení či běžkování dětí

Napouštění / obměna vody v koupališti

Plocha bazénu: 1 650 m2
Průměrná hloubka: 2,5 m
Objem bazénu: 4 125 m3 tj. 4 125 000 litrů
Přítok: 18 l/s
Doba napouštění/výměny vody: 4 125 000 / 18 = cca 229 170 s tj. cca 64 hod tj. něco málo přes dva a půl dne

Toto je však teoretická doba neuvažující nutnost ponechání určitého průtoku při napouštění pro zajištění provozu bazénu lachtanů, tučňáků a život v potoce. Doba napouštění se tak sice reálně prodlouží, přesto je možné bazén napustit a po napuštění bude výtok z bazénu přes kořenovou čističku opět 18 l/s.

Investiční náklady (základní varianta)

 • Opravení vany bazénu – 5 mil Kč (odborný propočet: 2,7 mil. Kč plus rezerva „vyskládání“ vysypané zdi + oprava zatrubněných částí)
 • Kořenová čistička – 1 mil Kč

Možné zdroje financování

 • Rozpočet SML
 • Veřejná sbírka
 • Sponzoři
 • ROP NUTS II SV
 • Veřejné práce nezaměstnaných
 • Sudetoněmecký spolek
 • Alternativně vybudování naučné stezky pro potřeby DIVIZNY – aktivace činnosti DIVIZNY
 • Možné finanční sankce ze smlouvy s bývalým provozovatelem a majitelem
 • Rozdělení státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ - PROGRAM 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 
 • MŠMT: Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Petr Dvořáček, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;