kino Varšava

Zveme Vás všechny na veřejnou debatu pro obyvatele Liberce s cílem prodiskutovat s veřejností vybrané projekty v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města: IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, které vnímá nejen naše organizace jako problematické. V rámci tohoto plánu může být rozděleno 540 milionů korun z fondů Evropské unie.

Již nyní se město za toto chystá stavět další haly a nejrůznější podnikatelé podávají prapodivné projekty, které jistě k zlepšení života V Liberci nepřispějí.

Zástupci vedení města na spoustu otázek odmítají odpovídat, odmítají zadat průzkumy přání a potřebe Liberečanů, proto jsme se rozhodli uspořádat besedu s občany sami. Debata proběhne dne 27. dubna 2010 od 17-ti hodin v promítacím sále libereckého kina Varšava.

Cílem veřejné diskuse je zprostředkovat diskusi mezi odpovědnými politiky, předkladateli vybraných projektových záměrů a libereckou veřejností nad současnou podobou IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život (IPRM). Jsme přesvědčeni, že liberecká veřejnost dosud nebyla řádně seznámena s jednotlivými projekty a že vzájemná diskuse může vést k efektivnějšímu využití evropských peněz právě za účelem zajištění atraktivního a kvalitního života v Liberci.

Pozváni jsou předsedové jednotlivých klubů zastoupených v zastupitelstvu města Liberce, členové řídícího výboru IPRM 3, zastupitelé všech politických subjektů zvolených na libereckou radnici, zástupci externí hodnotitelské společnosti, žadatelé doporučených i nedoporučených projektů, odborníci na problematiku využívání (i zneužívání) evropských dotací z Transparency International Czech Republic a samozřejmě také liberecká veřejnost.

IPRM ( Integrovaný plán rozvoje města) je významný nástroj pro čerpání peněz z evropských fondů a je to soubor vzájemně provázaných akcí, jejichž cílem by měla být realizace smysluplných projektů, které povedou ke zlepšení kvality života v našem městě. Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci. Předkladatelem projektů mohou být kromě města také nejrůznější sdružení, obecně prospěšné společnosti, sportovní kluby i akciové společnosti.

Přijďte tedy, prosím, i Vy říct našim politikům jaké záměry podporujete, jaké navrhujete vyřadit a jak chcete aby naše město v budoucnu vypadalo! Jednou z podmínek IPRM je povinnost města-jako zpracovatele- zapojit veřejnost a naslouchat jí! Toto téma: přerozdělování veřejných dotací je zásadní pro rozvoj našeho města! Nenechme zdejším politikům i úzké skupině podnikatelů, kterým slouží, rozhodovat o našich penězích bez nás! Jedná se o 540 milionů! Pomozte nám změnit Liberec na příjemnější místo pro život!

Program diskusního večera

17:00 – zahájení
17:00 – 17:30 – představení IPRM a vybraných projektů
17:30 – 18:00 – prostor pro reakce předkladatelů kritizovaných projektů (Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu, Centrum podpory Geotermálního využití energie, Multifunkční dráha Zvolenská...)
18:00 – 18:15 - přestávka, občerstvení
18:15 – 19:45 – řízená diskuse s občany
20:00 – ukončení akce

Zájemci najdou bližší informace na tel.773 464 373

Zde najdete leták-pozvánku na tuto akci, pokud se rozhodnete pomoci nám v jejím šíření (vytištěním a vylepením či přeposláním mailem svým známým) budeme Vám vděčni, ostatně děláte to pro transparentní rozdělení Vašich peněz!!

Aktualizace - indikativní seznam projektových záměrů navržených ke schválení:

Projekty nakonec navržené ke schválení nakonec jsou:

 • Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci,
 • Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci,
 • Obnova sportovišť Harcov,
 • Centrum podpory Geotermálního využití energie,
 • Centrum historie tramvajové dopravy,
 • Multifunkční dráha Zvolenská,
 • Modernizace Divadla F.X.Šaldy,
 • Rozšíření využití budovy liberecké radnice,
 • Volnočasové plochy Liberec – úprava,
 • Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina,
 • Rekreační a sportovní areál Vesec,
 • Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol,
 • Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“,
 • Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec.


V rámci jiného operačního programu Věda a výzkum pro inovace byl doporučen ke schválení projekt Science learning center Liberec.

Těšíme se na setkání na diskusním večeru.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;