Sportovní areál Ještěd

Sportovní areál Ještěd (SAJ) je akciová společnost, jejímž 100% vlastníkem je město Liberec. Společnost spravuje sportoviště a další majetek na Ještědu a ve Veseckém areálu.

V roce 2003 byli jmenováni do vedení představitelé liberecké ODS, kteří jsou pro celou kauzu klíčoví. Jedná se o Pavla Krenka (ten se stal předsedou představenstva a ředitelem společnosti) a zastupitele Jiřího Zeronika (člen dozorčí rady a asistent Pavla Krenka).

V tu dobu se začaly realizovat pro společnost, tedy pro celé město krajně nevýhodné obchody. Nejen, že firmy Pavla Krenka ovládly chod společnosti (účetnictví, pohostinství, svoz odaput atd.), ale začaly být realizovány zejména obchodní transakce, na kterých bohatli předem vytipovaní lidé z prostředí obou politiků nebo peníze putovaly do firem, které jsou s nimi přímo spojeni.

Převedení majetku (zejména pozemků, ale i budov) mělo být dle zjištěných informací předem dohodnuto. Návrhy na majetkoprávní operace tito politici předkládali zastupitelům města ke schválení za takzvané vyhláškové ceny, tedy za ceny výrazně nižší, než tržní. Před hlasováním zastupitelstva města své návrhy tehdejší představitelé SAJ odůvodňovaly nepravdivými účely využití nemovitostí a dále zamlčovaly podstatné okolnosti, v úmyslu opatřit předem vybraným třetím osobám neoprávněný prospěch.

Tunelování městského majetku skrze SAJ jsme se dlouhodobě věnovali a v roce 2009 jsme podali trestní oznámení. Na jeho základě obvinila v září 2011 protikorupční police liberecké politiky z ODS, a to primátora Jiřího Kittnera, kterému hrozí deset let pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele. Jiřímu Zeronikovi a Pavlu Krenkovi hrozí až dvanáct let za podvod a zneužití pravomoci veřejného činitele. V současné době se čeká na případné sdělení obžaloby státním zástupcem.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;