Jiří Kittner

Na včerejším zasedání zastupitelstva byla odmítnuta navržená 38. změna územního plánu města Liberce.

Tato změna územního plánu má v části 38/15 umožnit na současných plochách přírody a krajiny, ve 3. zóně CHKO výstavbu dvou rodinných domů jednomu z libereckých podnikatelů. I když je to v rozporu se zákony, na pozemcích se přeci staví.

Kořeny celé kauzy sahají do roku 2006, kdy město Liberec chtělo, kvůli nechvalně proslavenému MS v lyžování, získat směnnou, prostřednictvím městské akciovky Sportovní areál Ještěd (SAJ), malou budovu na úpatí Ještědu – restauraci Mošner. Kvůli výstavbě lanovky, která se ovšem nikdy neuskutečnila.

Za restauraci Mošner ovšem získali její původní majitelé majetek několikanásobně větší. Dva byty na lukrativní Masarykově třídě, byt u horních kasáren, stavební parcelu ve vilové čtvrti v Doubí a více jak tři hektary lesů a luk (včetně dvou starých lomů) ve Starém Harcově – většinu na území CHKO. Tyto městské pozemky v Harcově byly do té doby veřejně přístupné a průchozí.

Tím ovšem celá, pro město tolik nevýhodná, směna nekončila. Ve smlouvě o směně pozemků je ještě jedna zajímavá pasáž: „Areál (SAJ) ve spolupráci se Statutárním městem Liberec je povinen zajistit, aby došlo ke změně územního plánu města Liberce tak, že ve smlouvě uvedené parcely v Harcově budou zahrnuty do území zastavitelného rodinnými domy venkovského typu a to pod smluvní pokutou 900.000 Kč.“

Pokud by se tak nestalo, městská akciovka by tedy musela navíc zaplatit dalších 900.000 Kč – tento postup je navíc v hrubém rozporu s pravidly pro pořizování změn územního plánu. Toto soukromým nabyvatelům těchto pozemků přesto přislíbil předseda představenstva SAJ a zároveň primátor města Jiří Kittner, ačkoli takovéto rozhodnutí může udělat pouze zastupitelstvo města. Kvůli jednání SAJ i primátora Kittnera bylo již v v roce 2009 podáno trestní oznámení.

Současný majitel pozemků si se zákony asi moc hlavu neláme. Začal již stavět – vybudoval cestu, příjezdovou zasíťovanou bránu, studniční vrt i rekreační domek. Zřejmě si byl jist, vždyť mu změnu územního plánu, tedy to, že bude moci stavět, slíbil sám primátor.

Našemu sdružení se podařilo během pouhých tří pracovních dní získat podpisy 460 občanů Liberce, využil ustanovení stavebního zákona, paragrafu 23 a jako tzv. zástupce veřejnosti uplatnil na veřejném projednávání námitky proti přípravě a pořízení této změny územního plánu, podrobněji viz příloha.

Hlavní námitky jsou tyto:

  • přesto, že jsou v současném plánu tyto plochy vedeny jako plochy přírody a krajiny, současný majitel zde již začal provádět terénní úpravy, budovat přístupovou komunikaci včetně parkoviště a na plochu umístil menší rekreační chatu. Stavebnímu úřadu a Správě CHKO JH byl dán podnět k zahájení šetření ve věci nepovolené výstavby
  • existuje podezření, že vzhledem k existenci výše uvedené smluvní pokuty příslušné orgány Magistrátu města Liberce nemohou v této záležitosti rozhodovat nezaujatě
  • umístění nových domů na nejvyšší část hřebenu je v rozporu s charakterem místní zástavby a porušuje dochovaný krajinný ráz, navíc je v rozporu s podmínkami Plánu péče o CHKO Jizerské hory“

Stavební úřad ovšem neshledal námitky za uznánívhodné a změnu doporučil. Aniž by se např. obtěžoval dát nám vědět, jakožto zástupci veřejnosti. Nakonec tedy změna územního plánu zastupitelstvem neprošla. Zda za to může absence některých koaličních zastupitelů či přítomnost televizních kamer, není jasné. Každopádně obrovský dík patří všem těm, kteří nás svými podpisy i jinou aktivitou podpořili!

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;