Družstevníci vyhráli svůj souboj se Starosty. Byty lidé platit dvakrát nebudou

Více jak dva roky trval spor libereckých družstevníků, který v mnohém předurčoval dění kolem družstev v celé zemi, s vedením liberecké radnice. Respektive s nejsilnější stranou na radnici – se Starosty pro Liberecký kraj, kteří původně chtěli, aby si své zaplacené byty lidé z části zaplatili ještě jednou.

Náš Liberec se sporu družstevníků se Starosty, které v problematice nejvíce reprezentovali primátor Jaroslav Zámečník a radní Michal Hron, věnoval celé dva roky. Zastupitelstvo minulý týden schválilo převod za symbolickou korunu dalším třem bytovým družstvům, jak ho k tomu zavazovaly dvacet let staré smlouvy. Byla to družstva poslední a spor tedy končí.

Mezi družstevníky byla cítit úleva. „Jsme velice rádi, že nám byly schválené převody námi zaplaceného majetku na naše družstva. Spadl na velký kámen ze srdce, jak se vyjádřila paní Zorka Kašparová z BD Zeleného Údolí. Cítíme velkou úlevu,“ popsala pro Náš Liberec pocity libereckých družstevníků Lenka Šlapáková, která se stala jednou z nejviditelnějších tváří boje za dodržování smluv mezi městem a bytovými družstvy.

„Když vše procedurálně bude probíhat standardním způsobem, tak svůj byt bude naše rodina vlastnit na podzim. Absurdní na tom je, že 1) jsme si museli vybojovat to co nám bylo smluvně slíbeno 2) že ten byt by měl být náš o 1,5 roku dříve, kdyby se město nezdráhalo dodržovat smlouvy,“ popisuje osobní příklad Lenka Šlapáková, který ji zaktivizoval k angažmá ve sporu s radnicí.

Zatímco primátor Jaroslav Zámečník během zasedání zastupitelstva pouze poděkoval pracovní skupině kolem radního Petra Židka (ODS) a vyjádřil přesvědčení, že hlasování bude hladké (což na konec bylo), ostatní zastupitelé se k věci vyjádřili obšírněji. Zejména ti, kteří stáli na straně družstevníků.

„Dnes jsme na jednání Zastupitelstva města Liberec odhlasovali převod podílu města na třech bytových družstvech, a to BD Tyršova, BD Zelené Údolí a BD LBD Stadion, a to za 1 Kč. Pro BD A+G Stadion byla odsouhlasena smlouva o smlouvě budoucí. Upřímně děkuji všem, kteří se na tomto procesu podíleli. Především kolegům Šárka Prachařová (ANO – pozn.red.), Jindřich Felcman (Liberec otevřený lidem – pozn.red.), Jaromír Baxa (Liberec otevřený lidem – pozn.red.), ale i Michalu Hronovi, který nám ukázal slepé uličky a mohli jsme se jim vyhnout. Zároveň dík patří i Kučera & Associates, advokátní kancelář, Haně Kordové Marvanové (právní zástupkyně družstevníků - pozn.red.) a Spravedlnosti pro bytová družstva (facebooková stránka, která spojuje nejen liberecké družstevníky - pozn.red.), kteří se na přípravě podíleli. Jsem pyšný na to, co se povedlo, můžeme být v dané problematice pozitivním vzorem pro celou Českou republiku,“ shrnul své pocity radní Židek, který se spolu s opozicí od začátku angažoval na straně družstev.

Spor s družstvy se vede v Liberci více jak dva roky, a to od doby, kdy zástupci Starostů pro Liberecký kraj v čele s primátorem požadovali po družstevnících doplacení tržního rozdílu za podíl města, který vznikl před dvaceti lety, kdy město bylo pouhým garantem výstavby družstevních bytů a na to určené státní dotace.

Po roce neúspěšných jednání ale přišla loni série soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků. Vedle toho se pro družstva a jejich nároky vyslovilo i společné Stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků. Až na základě toho uznali v Liberci i na kraji vládnoucí Starostové, že jsou družstevníci v právu a v dubnu bylo odhlasováno, že jim má být převeden městský podíl tak, jak jim zaručují smlouvy.

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Měl jsem z něj strach. Tlačil kárku s koštětem, lopatou a železnou tyčí. Metař roku 1958, město Liberec, jeho střed. Potkával jsem jej den co den. Měl jsem z něj ukrutný strach. Strach z jeho nesrozumitelných vět, z češtiny a němčiny, z gest, mávání rukou. Obcházel jsem jej, ale jako naschvál jsem pokaždé nevědomky přeťal jeho rajón úklidu ohraničený radnicí, náměstím F. X. Šaldy a náměstím Jana Nerudy.

 

Tam všude jsem ho už z dálky slyšel, potkal a zůstával stát jako opařený strachem. Jako králík před zjevením hada škrtiče. To vše se odehrávalo tak rychle, že si dnes, po šedesáti letech uvědomuji jen absurditu svého chlapeckého chování. Obec zaměstnala zřejmě nemocného starce, aby jej ochránila a měla stále na očích. Byl to jistě humánnější počin, než jej zavřít do ústavu a čekat až umře…

Bál jsem se to doma říct. Co taky? Že na ulici je chlapík s vozíkem podoben a čertu že ne on, ale já se bojím? Otec by se s diagnózou, kdo je na vině, dlouho nepáral a já by odešel s brekotem. Bylo mi deset. A jako kluk z vesnice jsem se i choval. Dojížděl jsem do města do školy, do šesté třídy, ktará už u nás v Machníně nebyla…

Jó, pošetilé mládí, dětství, čas, kdy za vším stály nadpřirozené nevysvětlitelné síly, spekulace, a spiknutí. Později jsem si z hrůzou uvědomil, že podobně uvažují mnozí dospělí a pak jde z jejich chování hrůza. Konspirace, tak jak ji známe i my v současném světě, je smrtonosná zbraň, klacek na všechny v rukách nezodpovědných politiků, kteří znají jen jedno řešení, to nejjednodušší a nejrychlejší.
 

Ano, tak to nějak chodilo a mělo chodit stále. Dokud se z dítěte nestává tvor slyšící „trávu růst“, vidící spekulace, všude strach, tam, kde schází seriózní vysvětlení. Podléháme často, kolektivnímu šílenství, manipulaci, privitivismu, až po pseudonárodní - kdo neskáče, není Čech, až po rádobyvtipné televizní reklamy. A tak si dávám záležet, abych i já nevstoupil jinému predátorovi do cesty, do jeho teritoria, islamistovi do jeho ohrady.

Jo, tyhle konspirace, tyhle rychlé roty, jednoduchá rychlá jednání, úsudky podle kabátu, podle díry na punčoše... Je mnoho věcí, co si ještě neumíme vysvětlit a správně na ně reagovat. Přeci jen se ledy pohnuly a lze říci, že lidstvo se brání, uvažuje hlavou, a ne kolenem, či jinou částí těla, která se hlavě nepodobá.  Ať vás to nikdy nepotká.  
                            

S pozdravem
Egon Wiener

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;