Není v Českých zemích ani v celé střední Evropě jiných stran, které by se v posledních 150. letech tolik zasloužily o demokracii, jako jsou strany sociálně demokratické.

Všeobecné volební právo, volební právo žen, protiválečné úsilí, sociální práva a mnoho dalšího zůstane navždy velkým díkem všech generací drtivé neprivilegované většiny, pro kterou byla tato práva vybojována.

Ani v Liberci nebyla sociální demokracie (respektive její vedení) vždy stranou realitních spekulantů, politických trafikantů a loutek či zákulisních hráčů. Naopak - tvořili ji inteligentní, čestní a odvážní lidé, kteří nám skrze své oběti přinesli nemálo výhod demokracie, které dnes bereme jako samozřejmost. V jakém rozporu se slavnou minulostí je dusivá realita dnešních dní a jak z toho ven, na to ukazuje zbrusu nová iniciativa několika sociálních demokratů v čele s Jiřím Dienstbierem, pojmenovaná Živá Sociální demokracie.

Bude zajímavé sledovat, najde-li v Liberci u členské základny nejstarší české strany, kterou dnes objímá Hydra korupce a klientelismu, patřičnou odezvu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;