Divadlo F.X. Šaldy Liberec

Oznámením záměru prodat objekt bývalého kina Varšava výprodej městského majetku nekončí. Na pondělní Komisi pro výběrová řízení a prodej majetku bude projednáván případný prodej budovy Divadla F.X.Šaldy.

Důvodem prodeje je špatný technický stav budovy, vysoké náklady na provoz divadla a snaha nalézt prostředky na novou střechu Svijanské arény.

Náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům) k případnému prodeji říká, že se snaží nalézt způsob, jak udržet v městském majetku Letiště a přitom udržet město na konci roku v černých číslech. "Nemám z toho žádnou radost, ale jiné řešení nevidím. Kdo chce uhájit všechno, neuhájí nakonec nic. Na provoz všech městských organizací nemáme, divadlo je tou nejdražší. Když uspoříme na jeho provozu, máme šanci zachránit další organizace, které už jsou opravdu podfinancované za hranicí únosnosti."

Jedním z důvodů prodeje budovy divadla je i neuspokojivý stav stavby. Do budovy se léta neinvestovalo, technické řešení je zastaralé a projekt na rekonstrukci divadla z peněz EU se nejspíše nestihne do konce roku připravit. Město samo peníze na opravu nemá a možnost využít peníze z fondů EU na opravu divadla v dalších letech je díky změněným pravidlům velmi nejisté. Na stav divadla si dlouhodobě stěžují jak herci, tak návštěvníci, kterým se nelíbí zejména umístění divadelní kavárny. Díky tomu, že je v suterénu, je pro starší návštěvníky divadla prakticky nedostupná.

Jak bude privatizace budovy divadla probíhat? „Podle nových zásad privatizace teď budeme schvalovat teprve záměr, nikoliv samotný prodej. Budeme diskutovat o tom, jestli vůbec prodávat. V případě, že se najde 20 zastupitelů, kteří budou s prodejem souhlasit, dopracujeme podmínky prodeje a následně vypíšeme transparentní výběrové řízení“ přiblížil Šolc.

Zatímco u kina Varšava vedení města uvažuje o tom, že by v podmínkách bylo zachování sálu pro veřejná kulturní představení alespoň na několik dní v roce, u divadla toto v plánu zatím není. Vedení města tak chce vyjít vstříc zejména části opozice, která prodej Varšavy s omezenými podmínkami využití kritizovala. Tomáš Hampl (ODS): "Ať se město rozhodne buď ho prodat normálně v soutěži nejvyšší nabídce, nebo udělat soutěž o záměr a prodat to záměru, který bude se zdát nejlepší, směšovat oba přístupy nám připadá nevhodné."

Aby město zvýšilo šanci na prodej, zvažuje žádost o vyřazení budovy divadla ze seznamu památek. Předběžné diskuse v tomto směru vedlo již s bývalým ministrem kultury Jiřím Besserem, který se vyjádřil, že v obecné rovině s přestavbami nevyhovujících objektů v centrech měst nemá zásadní problém. To oceňuje i člen nově ustavené Rady architektů Radim Kousal, který na zasedání Rady města prezentoval možnosti dostavby Benešova náměstí.

"Samozřejmě projekt počítá s totální přestavbou, protože současné divadlo nevyhovuje požadavkům moderního města, které se spíše než o kulturu zajímá o nakupování a přístupnější formy zábavy. Souvisí to i s proměnou kultury, v době youtube a facebooku už málokdo vydrží soustředěně sledovat dlouhá operní představení. Přitom využitelnost současné budovy divadla, které zaujímá víc jak 60 procent celého uvažovaného území, na kterém by se dalo stavět, je velmi nízká. Proto se nedokáže v současné tržní společnosti najít investor, který by ho chtěl zachovat a přestavět. Tu hrají faktory ekonomické rozhodující roli."

Pro město by měl zvažovaný prodej divadla ještě další přínos v tom, že by divadlo definitivně vypadlo ze seznamu projektů, na které se počítalo s evropskými dotacemi. Cena za rekonstrukci byla vysoká hlavně díky investicím do technologií, a protože byl podíl stavebních prací relativně malý, nezískal si projekt mezi zastupiteli potřebnou podporu. Díky tomu se ovšem uvolnil prostor pro další projekty, zejména pro novou střechu Svijanské arény, třeba i se solární elektrárnou.

"Původně jsme zvažovali jen rekonstrukci, ale díky nové střeše získají občané města důstojnější prostor pro veřejné bruslení a profesionální hokejisté konečně zase relaxační centrum", říká Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, ČSSD, do jehož kompetence evropské dotace spadají. Podotkl, že by za zbylé peníze mohlo dojít ještě k revitalizaci minimálně jednoho parku a opravy by se mohl dočkat i strop tělocvičny školy v Ruprechticích, který hrozí zřícením.

P.S.: Psáno 1.4.2012 pod dojmy z posledního zastupitelstva. Hezkou květnou neděli.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;