Zajímavou a kvalitní studii představila Kancelář architektury města (KAM). Liberecké studio re:architekti zvítězilo se svou vizí revitalizace zanedbané čtvrti dolního centra, okolo tzv. Papíráku.

Na vítězi se shodla hodnotící komise složená ze zástupců vedení města, nezávislých architektů a přizvaných odborníků na urbanismus, dopravu, krajinářské řešení, kulturu a sociologii. Ta vybírala konečný návrh řešení Papírového náměstí v několika kolech soutěžního dialogu.

Vzniknout tak má čtvrť bez automobilů. Re:architekti přišli s radikálním řešením městské čtvrti bez aut. Parkování bylo vymístěno do parkovacího domu, který by byl postaven na volném městském pozemku vedle parkoviště supermarketu Billa – Na Rybníčku. K jednotlivým domům si může člověk zajet autem např. vyložit nákup, ale následně musí odjet pryč.

To ale může být v budoucnu kámen úrazu realizace, zvláště po zkušenosti s právě končící koalici STAN/Starostů pro LK, ANO a ODS, která sice podobný přístup propaguje, ale v jejíž politika vedla k doslovnému zahlcení centra Liberce auty.

Naplňuje se i vize městského bydlení. Re:architekti dosáhli ekonomicky výhodného poměru počtu bytů (a dalších m2 pro komerci a služby) oproti výměře veřejných prostranství. Celkem je zde odhadnuta kapacita na 419 nových bytů.

„Soutěžního dialogu se účastnili čtyři účastníci k tomu vybraní hodnotící komisí na základě referenčních projektů a metodik přístupu z celkově 16 přihlášených týmů. Kromě vítězného studia re:architekti se tak soutěžního dialogu účastnily i ateliéry Rehwaldt Landscape Architects (2.místo), BETWEEN (3.místo)  a consequence forma,“ popisuje Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce.

Finální zasedání se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. září, kde hodnotící komise společně prostudovala a diskutovala všechny podané návrhy řešení a po jejich zhodnocení rozhodla o vítězství studia re:architekti.

Oblast Papírového náměstí je v současnosti vnitřní periferií na okraji libereckého centra. „Cílem soutěžního dialogu bylo nalézt koncepční návrh rozvoje celého širšího území kolem náměstí a stanovit základní urbanistické a architektonické principy budoucí výstavby. Vítězný návrh kvalitně reflektuje širší návaznosti a vztahy v území a přináší detailně promyšlené principy utváření a fungování nové čtvrti. Zároveň přichází s odvážným názorem na soudobější charakter nové zástavby, která je oproštěna o sentiment, přičemž respektuje historické souvislosti. Nastavená regulace elegantním způsobem řeší strukturu zástavby i ve stísněných podmínkách, včetně oslunění a osvětlení,“ komentuje vedoucí KAM Jiří Janďourek (STAN/Starostové pro LK).

Navržená veřejná prostranství dobře odrážejí charakter čtvrti, jejich řešení se zakládá na jasné hierarchizaci prostranství, vymezení ulic a úzkých průchodů. „Předložený koncept udržitelné mobility zklidňuje dopravu v rezidenční oblasti a preferuje koncept pěšího města krátkých vzdáleností. Krajinářské řešení návrhu je detailně promyšlené a propracovaný je i koncept využívání a zasakování srážkových vod. Koncepce se zabývá také řešením Linserky a umožňuje dostatečnou flexibilitu a variabilitu pro další dohodu aktérů v území ve vztahu k potřebám města i soukromých subjektů,“ doplňuje Zuzana Koňasová.

Vítězná vizualizace studia re.architekti přesvědčila i opozici, která měla svého zástupce v hodnotící komisi. „Vítězný návrh re:architektů jsem hodnotil nejvýše a jsem rád, že porota měla stejný názor. Je třeba ale upozornit, že jde stále jen o „obrázky“. Naplnění této vize musí nyní zajistit politici. A určitě se to nepodaří, pokud budou ve vedení radnice politici, kteří se jinak než autem po Liberci nepohybují. A pro které je navyšování parkovacích míst v centru úhlavním kamenem jejich programu,“ uvedl Jindřich Felcman z Liberce otevřeného lidem.

Architekti ze studia re:architekti se lokalitě věnují dlouhodobě. Zejména architekt Jiří Žid se záchraně této ostudně zanedbávané části dolního centra věnoval již za občanské sdružení Zbytek, ve kterém byl i se současným šéfem KAMu Jiřím Janďourkem.

Na vítězné i další návrhy se můžete podívat ZDE

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;