Druhým dnem pokračuje líčení v aktuálně největší korupční kauze v Liberci, která se týká předražené a zmanipulované zakázky na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény. Tento týden se čtou výpovědi znalců, kterých je velké množství. Kvůli kritice soudce, zaútočil na státního zástupce i další obžalovaný, hejtman Martin Půta.

V tomto týdnu začalo další jednání v procesu s hejtmanem Martinem Půtou (STAN/Starostové pro LK), několika bývalými úředníky a stavebními podnikateli, v čele s největší stavební firmou v ČR, Metrostavem. V případu už letos padly první rozsudky, kde se dva obžalovaní přiznali, že jeden pro Metrostav za úplatu zmanipuloval výběrové řízení a  schválil účelové předražení stavby. Druhý odsouzený pak pro Metrostav vystavoval fiktivní faktury, které měly prodražení stavby financované z fondů EU, potvrdit.

Po politické rovině pomáhal Metrostavu i liberecký hejtman Martin Půta, a to z pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod, která o přidělení dotací pro Metrostav rozhodovala. Tento týden hejtman využil kritiky soudce vůči státnímu zástupci. Předseda senátu, soudce Pavel Pachner při včerejším jednání uvedl, že je rozpor mezi nyní předloženým seznamem hovorů a těmi, z kterých je citováno v obžalobě (celkově se jedná o 791 zvukových záznamů). Státní zástupce i proto bude muset specifikovat, z jaké listiny spisu má být hovor přehráván, aby se v tom dokázali účastníci soudního řízení zorientovat.

Samotný hejtman Půta na to reagoval slovy: "Soudce dnes v "mé kauze" kritizoval práci státního zástupce a jím předloženou žalobu. Podle jeho vyjádření je v rozporu se zákonem. Po osmileté hořké zkušenosti musím bohužel souhlasit. Kdyby státní zástupce dělal svou práci dobře, tak nečelím obžalobě za něco, co jsem neudělal."

Hejtman státního zástupce kritizuje opakovaně. Několikrát u soudu hovořil o tom, že státní zastupitelství proti němu vede účelovou kampaň, která má za cíl ho politicky a finančně zničit. Nikdy ale pro tato svoje závažná tvrzení nepředložil jediný důkaz ani indicii.

Dnes se u soudu pouštěly výpovědi znalců. Advokáti Metrostavu se snaží zpochybnit znalecké posudky, které si nechala vypracovat policie. Hlavní tezí obhajoby je ta, že v případě kostela sv. Máří Magdalény se jedná o kulturní památku, na jejíž rekonstrukci platí jiná kritéria, která s sebou nesou vyšší ceny prací než u běžných staveb. To obžaloba odmítá a poukazuje na to, že se jedná o stavbu z 20. století a hlavně, že žádné speciální, například restaurátorské, práce ani nebyly poptávány u výběrového řízení, které vyhrál Metrostav.

Dnes se u libereckého soudu pouštěl záznam vystoupení soudního znalce z firmy Profiten Jiřího Zusky. „Za svým posudkem si jednoznačně stojíme. Ten kdo tvořil rozpočet stavby, zcela záměrně navyšoval ceny, dále je zcela evidentní, že tam byly práce, které nebyly provedeny.“, uvedl u soudu Jiří Zuska z firmy Profiten.

Obhajoba povolala jako oponentního znalce Bedřicha Malého ze společnosti YBN Consult. Ten se snažil zpochybnit celou metodiku, kterou používala při posudku firma Profiten. „Profiten přijal zadání policie a snažil se o cenu obvyklou, tak se ale určí jediným způsobem – porovnáním. A ta stavba je tak unikátní a ojedinělá, že to v tomto případě nelze.“, vysvětloval svůj názor před soudem znalec Bedřich Malý.

„Vy se tady pořád snažíte odvést pozornost od toho podstatného. Řekněte nám, kde jsme udělali u jednotlivých položek prací chybu,“ bránil se útokům obhajoby Roman Charvát, další znalec z firmy Profiten.

Náš Liberec nedávno přinesl zprávu o tom, že ač obžalovaní (majitelé kostela, žadatelská společnost, ale i realizátor díla) často mluví o jedinečnosti stavby, v realitě se k ní tak nechovají. Bez vědomí památkářů zde bylo nedávno provedeno několik razantních, nepovolených a nevratných zásahů, které podle odborníků tuto kulturní památku značně poškodily.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;