Komunální volby se kvapem blíží a Náš Liberec v tomto článku představuje další stranu, která se bude 23. a 24. září ucházet o přízeň libereckých voličů.

Na webu Pirátů lze snadno najít jejich celostátní program pro komunální volby 2022. Z celostátní stránky se pak dost zdlouhavě proklikává, než náhodný návštěvník najde libereckou kandidátku. Lídrem České pirátské strany v Liberci je Jan Hruška, copywriter a online marketér, který chce do liberecké politiky vnést svěží vítr. Na druhé pozici kandidátky je Petr Slanina, pracovník v onkologickém výzkumu a vysokoškolský pedagog. Následují Pavel Váňa, kontaktní sociální pracovník, dále sociální pracovnice a studentka genderových studií Lucie Brusáková a na páté pozici je Michal Malý, software tester a student politologie.

Jedním z hlavních bodů programu je dostupné a důstojné bydlení pro kvalitní život. To zahrnuje výstavbu nových bytů, rozšiřování bytového fondu a nákup nemovitostí z volného trhu za účelem poskytování nájemního bydlení za rozumné ceny. V souvislosti s tím Piráti slibují, že nebudou privatizovat obecní bytové fondy až na ojedinělé a odůvodněné výjimky.

Dalším bodem programu je otevřená a moderní radnice. V tomto bodu jde Pirátům především o to, aby byla celá zadávací dokumentace k veřejným zakázkám zveřejňována včas a s předstihem online. Cílem je, aby se o výběrovém řízení dozvědělo více dodavatelů a nepřihlásila se tak třeba jen jedna firma. Zveřejněné informace online bude moci sledovat každý občan a naskytne se mu tak přehled o nabídkách. Piráti především slibují maximální snahu o podávání jasných a přehledných informací a zapojení obyvatel do rozhodování, což se prolíná s dalším bodem programu – „Aktivní veřejnost“. Z něho jasně plyne, že Piráti se kritice a peticím nebrání. Slibují, že se každým podnětem budou zabývat. Vedle běžného osobního setkávání voličů se zastupiteli chtějí zřídit elektronický systém pro zpětnou vazbu a veřejnou diskusi.

Poměrně zvláštní a zajímavý je odstavec o veřejných službách, ve kterém Piráti píší, že obec by neměla být „velkým bratrem“, a proto se zasadí o zabránění instalování a užívání technologií na automatické rozpoznávání obličejů na veřejných prostranstvích. Prý z toho důvodu, že nechtějí šmírovat občany. Oponovat Pirátům lze upozorněním, že kamery na veřejných místech pomáhají policii vyřešit trestné činy, jako jsou například krádeže, vloupání či napadení. Právě kamery jsou v mnohých případech jediným důkazem, díky kterému se podaří pachatele dopadnout. S čím lze s Piráty souhlasit je povinnost označení míst, kde se kamery vyskytují.

V části o životním prostředí program Pirátů vybízí k udržitelnému využívání půdy a lesů ve vlastnictví obcí, k péči o zeleň a kvalitu ovzduší. Obzvláště důraz na kvalitu ovzduší je zajímavý, vezmeme-li v potaz například kauzu hnědouhelného dolu Turów, který stojí na hranicích České republiky a Polska. Když se vyjednávala dohoda, Piráti ve vedení Libereckého kraje si ji pochvalovali a viděli především pozitiva, která dohoda přinesla, ale zcela opomněli problémy vyplývající z několikanásobného překračování limitů v případě hluku a prachu.

Bude zajímavé sledovat, zda a jak budou případní budoucí liberečtí zastupitelé i současní krajští radní za Piráty jednat ve shodě se svým celostátním komunálním programem.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;