"Zahrada vzpomínek", tedy kdysi kontroverzní projekt úpravy parku v Budyšínské ulici, se konečně dočkala revitalizace. Přibyla lipová alej, restaurován byl i cenný kříž s Kristem v samém centru zahrady. S dalšími úpravami se počítá.

Liberecké vedení zajímají parky zpravidla vždy jen před volbami, ale aspoň něco, chtělo by se říci. Předvolební horečná snaha současného vedení se tak pozitivně odrazila v prostorách bývalého městského hřbitova podél dnešní Budyšínské ulice, který má již přes deset let sloužit jako prostor věnovaný liberecké historii.

V "Zahradě vzpomínek" byla nově vysazena alej lip, která tvoří dominantní liniový prvek této části parku. Odbor ekologie a veřejného prostoru k její obnově přistoupil poté, co dendrologický posudek doporučil její odstranění. Alej byla již ve stádiu rozpadu. Bohužel v minulosti byly koruny neodborně ošetřeny tzv. na hlavu, což zapříčinilo, že u lip bylo zjištěno mnoho zdravotních problémů, které mohly zapříčinit akutní selhání stromů. Proto bylo rozhodnuto o celkové obnově této významné centrální aleje. Současné s ní byly nově vysazeny také čtyři pyramidální duby a ošetřeno dalších 16 ks dřevin. Dosazeny budou ještě chybějící trvalky do záhonů, kde došlo během času k jejich výpadku.

V rámci revitalizace byly také zcela obnoveny perkové cesty, a to v celém areálu zahrady. Opravy se dočkal i kříž s Kristem v centru zahrady. V budoucnu park čeká ještě oprava obvodových zdí a restaurátorský zásah na hrobkách a deponovaných sochařských artefaktech.

S projektem "Zahrady vzpomínek" přišel, rovněž před volbami, v roce 2010 liberecký magistrát ještě za primátorování Jiřího Kittnera z ODS. Projekt stál více než 5 milionů korun a vzbudil veliké rozpaky mezi odborníky i milovníky liberecké historie. I dnes zůstávají poničeny cenné, mnohdy ještě klasicistní funerální plastiky, výzdoba někdejšího libereckého měšťanského hřbitova. Přitom na dezolátní stav těchto uměleckých děl, na kterém se podepsal vandalismus, nezájem minulého režimu i současná ruka trhu (v devadesátých letech zde byla prodejna bazénů), upozorňovali liberečtí památkáři a historikové již dlouhé roky. Rovněž hrobky rodin Liebiegů, Hübnerů, Ullrichů a dalších předních měšťanských rodin Liberce 19. století nadále částečně podléhaly zkáze, ale za minulého vedení se započalo s jejich záchranou.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;