Očekávaný nejtřeskutější bod na programu včerejšího zasedání Zastupitelstva města Liberce - tedy budoucnost tramvajové trati na největší městské sídliště v Rochlici, byl nakonec stažen na začátku samotného jednání. Podle zákulisních informací nechce vedení města choulostivé téma příliš probírat před volbami a zároveň existuje dohoda mezi kluby, že bude prozkoumáno více variant.

"Stahuji materiál k rozhodnutí o tramvaji do Rochlice, je to materiál, na který jste se všichni, stejně jako já, jistě těšili, nicméně chápu, že politické rozhodnutí o této věci je velmi těžké a vážné, a byl jsem tedy požádán, aby to neprocházelo na nějakou těsnou většinu, abych bod stáhnul s tím, že do příště se bude hledat nějaká širší, konsenzuální podpora pro tento materiál," uvedl náměstek pro infrastrukturu Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Zásadní bod se tedy neprojednával. Jak informoval Náš Liberec, tramvaj do Rochlice představuje další nepříjemný moment zejména pro Starosty pro Liberecký kraj, kteří jsou se svými téměř 33 procenty suverénem libereckého zastupitelstva a kteří před čtyřmi lety voličům slibovali urychlení vybudování tramvajové trati na sídliště v Rochlicích. Garantem tohoto slibu byl současný primátor Jaroslav Zámečník.

Za minulé vlády, v roce 2018, došlo ke konsenzu mezi všemi stranami, že tramvaj do Rochlice půjde spodní variantou, tedy přes ulici Dr. Milady Horákové na sídliště Dobiášova. Po téměř čtyřech letech, na konci svého volebního období, ale současná koalice Starostů, ANO a ODS přišla s materiálem, který si nechala zpracovat a který tvrdí, že je projekt moc nákladný a počítá například s řadou výkupů a demolic. Ráda by tedy zvážila ještě jednou tzv. horní variantu přes Broumovskou, která ale byla již v minulých letech zavržena jako málo efektivní. 

Proti tomu ale vystupuje opozice ze Změny pro Liberec a Liberce otevřeného lidem a tvrdí, že se vedení města přípravě tramvajové trati věnovalo málo a neprofesionálně a současná studie, která počítá s masivní demolicí domů v Rochlici, ji má sloužit zejména jako alibi před veřejností, proč již jednou odsouhlasená spodní varianta nemůže být realizována.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;