Lesopark Fibichova nedaleko zoologické zahrady se na podzim minulého roku dočkal revitalizace, kdy bylo v rámci první etapy provedeno kácení poškozených a neperspektivních jedinců, arboristické ošetření dřevin a do korun stromů byly instalovány bezpečnostní vazby. Dále byly vysazeny stromy nové a došlo také na výsadbu keřových skupin.

V návaznosti na to došlo nyní k vyhloubení šesti drobných vodních tůněk, které možná již v jarním období do lesoparku přilákají obojživelníky a další drobné živočišné druhy. Měli by tam naleznout bezpečná útočiště, jelikož vodní hladiny budou z větší části zastíněny stávající vegetací, a nemělo by tudíž docházet k značným teplotním výkyvům vlivem slunečního záření. Koruny stromů jim zároveň poskytnou částečnou ochranu před predátory.

V letních a podzimních měsících po vylíhnutí živočichů, pakliže dojde vlivem sucha k vyschnutí tůní, budou tato místa čekat na prudké přívalové deště, které nám přináší tolik diskutovaná klimatická změna a pokusí se alespoň částečně zachytit a zmírnit jejich dopad na průtok v nedalekém Jizerském potoce. Větší část nákladů na zbudování tůní byla hrazena ze získané dotace. Předpokládané celkové náklady jsou 3 100 000 Kč a předpokládaná maximální výše dotace je 1 600 000 Kč. 

„Záměr statutárního města Liberce je z lesíku, který je zároveň významným krajinným prvkem, vytvořit průchodný lesopark a odpočinkovou zónu, která bude pomyslně navazovat na Lidové sady, zoologickou a botanickou zahradu a další přírodně cenná místa v okolí,“ uvedl již před časem náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc, který má problematiku v gesci.

Plocha veřejné zeleně ve Fibichově ulici v Lidových sadech se po revitalizaci stane další plnohodnotnou funkční plochou městské sídelní zeleně. Obnova tohoto veřejného prostoru, včetně vybudování 6 tůní, zvýší propojenost městských parků a umožní průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé.

Investici do lesoparku ve Fibichově vítá i opozice: „Revitalizace tohoto lesoparku je pochopitelně skvělá věc. To je přesně typ projektu, který skutečně zlepšuje podmínky pro život ve městě, přitom nestojí moc a navíc se na něj dají čerpat dotace. Za povšimnutí nicméně stojí jeden z důvodů pro revitalizaci parku, který zazněl od náměstka Šolce. Přes park prý budou chodit návštěvníci ZOO z nového parkhausu u univerzity. Je to takový paradox. Uděláme zde fajn místo pro lidi, ale přitáhneme k němu novým parkovacím domem spoustu aut. K tomu je třeba dodat, že příprava toho parkovacího domu přitom za tři roky mluvení nijak nepokročila, město navíc k související změně územního plánu obdrželo negativní stanovisko od ochrany přírody,“ vyjádřil se pro Náš Liberec zastupitel za opoziční Změnu pro Liberec a spolupředseda libereckých Zelených Jindřich Felcman.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;