Trvalo to neuvěřitelných 15 let. Ale od včerejška má i severočeská metropole svůj nový územní plán. Dohodla se na něm koalice i s opozicí, která si u jeho schválení ovšem prosadila několik podmínek.

Liberecké zastupitelstvo si schválilo dokument, který by měl jeho podobu určovat na další zhruba čtvrtstoletí. Celý proces byl nesmírně zdlouhavý, během jeho přípravy se objevilo například přes 3000 připomínek od občanů a vlastníků nemovitostí. „Kdysi jsem na jedné diskuzi s občany zaslechl, že dobrý územní plán se nikdy nebude líbit všem. To bych podepsal. Asi všichni ve svém okolí známe někoho, komu se nelíbí to nebo tamto,“ uvedl náměstek pro infrastrukturu Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Vedly se kolem něho i ostré politické boje. Nakonec ale i liberečtí politici našli shodu napříč politickými stranami. Změna pro Liberec i LOL - Liberec otevřený občanům se dohodly s primátorem Jaroslavem Zámečníkem (Starostové pro Liberecký kraj) na několika podmínkách, kvůli kterým nakonec nový územní plán jejich zastupitelé podpořili.

Jedna z nich se týkala například průmyslové zóny kolem ulice Hodkovická. „V této části města jsou výrobní areály protkané obytnou zástavbou. Předchozí řešení územního plánu proto celé oblasti vedlo jako plochy smíšené. Měla tam být povolena výroba, ale spíše s menšími výrobními provozy. Měli jsme obavu z toho, že takhle nedostatečně ochráníme životní prostředí lidí, kteří tam bydlí. Na samém konci procesu přípravy územního plánu ale byly některé plochy ještě navíc převedeny pod tzv. plochy výroby, které dále umožní provoz areálů znečišťujících životní prostředí,“ popisuje Jaromír Baxa, zastupitel ze LOL.

Zastupitelé za Změnu/LOL tak navrhli alespoň opatření, které mají dopady této úpravy zmírnit, které popisuje J. Baxa: „Obyvatelé okolních domů alespoň získají možnost žádat město, aby v místě provedlo měření škodlivých emisí a pachu. Město bude dále informovat o všech záměrech na rozvoj výrobních zón ve svém zpravodaji, nikoliv pouze na úřední desce, jak tomu bylo dosud.“

Dalším významným rizikovým místem, které zastupitelé za Zelené dlouhodobě sledují, je dopravně extrémně zatížená ulice Švermova. Jindřich Felcman zde v minulosti hájil obyvatele Františkova, aby obnovená průmyslová zóna v areálu bývalé slévárny Ostašov, nebyla na Švermovku napojena. 

„Nový územní plán nicméně v Ostašově vymezuje největší rozvojovou lokalitu pro bydlení s kapacitou stovek bytů. Kolem letiště pak vymezuje plochy pro nové průmyslové zóny. Bez dobudování nového dopravního napojení kolem letiště by doprava z těchto ploch zase převážně směřovala na Švermovu ulici. Navrhli jsme tak schválení podmínky, že výstavba domů či továren nebude ze strany města odsouhlasena, dokud nebude nové dopravní napojení hotové,“ vysvětluje další opatření Jindřich  Felcman ze Změny/Zelených.

Další podmínky se pak týkaly nového silničního průtahu v Pilínkově a Horním Hanychově, zástavby hřiště v ulici Svojsíkova či zástavby u ulice Šumná vedle Taichu. „Všechny tyto podmínky navazují na námitky zástupců veřejnosti, které zde tyto záměry odmítaly. Doplňující opatření alespoň zmírňují negativní dopady těchto záměrů, popř. je odsouvají až do vzdálenější budoucnosti, takže bude prostor je ještě přehodnotit. Považujeme za velký úspěch, že se alespoň tyto změny podařilo na poslední chvíli schválit,“ shrnuje Jaromír Baxa.

Jak pro vydání územního plánu, tak pro doplňující opatření navržené zastupiteli za opozici, hlasovalo všech 36 přítomných zastupitelů.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;