V Severočeském muzeu v Liberci byly před několika měsíci zpřístupněny nové expozice, které vzešly ze tříleté rekonstrukce. Část z nich je věnována připomínce éry nacistického barbarství, kdy Liberec byl hlavním městem tehdy ustanovené župy Sudety.

Nacismu, jeho představitelům i poválečné reflexi války se věnuje část výstavy v libereckém muzeu. Další připomínky na dobu, kdy v dnešní budově A Technické univerzity Liberec v dnešní Hálkově ulici sídlila NSDAP v čele s Konrádem Henleinem, má muzeum uchované ve svém podzemním depozitu, kam nechala veřejnost nahlédnout minulý týden na přednášce věnované právě sbírkám nacistik.

Liberecké muzeum získalo většinu nacistik (tedy předmětů vztahujících se k nacismu a nacistům) od Památníků nacistického barbarství, který sídlil v bývalé „Henleinově vile“ na Husově ulici a který byl zřízen v roce 1946 a zrušen byl v roce 1964.

Památník obětem nacistického barbarství byl hned po válce zřízen v bývalé vile Konráda Henleina. Původně ovšem patřila rodině židovského podnikatele

„Tehdejší památník měl připomínat hrůzy nacistického teroru, ale zároveň plnil i propagandistickou roli při obsazování tehdy většinově německého Liberce i celého území Sudet,“ vysvětlil na přednášce historik Severočeského muzea v Liberci Lubor Lacina, který celým večerem provázel. „Tento památník na dnešní Husově ulici měl celostátní význam a mířily do něj nacistika z celé republiky, ale i ze zahraniční, například z koncentračních táborů,“ pokračoval historik.

Návštěvníci si mohli ve středu večer vyslechnout nejen přednášku a podívat se na část expozice věnované dramatickým zvratům v Liberci, které přineslo 20. století a která je trefně pojmenovaná „Divoký sever“, ale bylo jim umožněno i vstoupit do depozitáře, který se nachází v podzemí.

Podzemí libereckého muzea  ukrývá mnohé sbírky. Část z nich je věnovaná nacismu

Zde jim byly „na živo“ předvedeny některé exponáty, kterými Severočeské muzeum disponuje. Vedle uniforem, odznaků nebo propagandistického materiálu to ale byly i osobní věci význačných nacistů, kteří v na území Sudet nebo i Protektorátu Čechy a Morava působili.

Návštěvníci tak mohli spatřit legitimaci Státního ministra pro Protektorát Čechy a Morava a SS-Obergruppenführera, nechvalně proslulého K.H. Franka, ale i jeho luxusní hodinky nebo dokonce skleněné oko, které bylo z jeho těla vyjmuto po jeho popravě v Praze v roce 1946. Všechny i tyto další věci pak byly zaslány do Liberce, aby zde byly vystaveny ve zmíněném Památníku nacistického barbarství.

Legitimace K.H. Franka, se kterou byl zadržen v Rokycanech, když se snažil utéct před Sověty k americkým spojencům

Oční protéza, vyjmutá z Frankova těla po jeho popravě na pražském Pankráci

Jak upozornil historik Lubor Lacina, vystavování podobných předmětů je vždycky choulostivá věc. „Nejde ani tak snad o nějaké skupinky extrémistů, ale spíš se chceme vyhnout nějakým sklonům k senzacím. Na to je utrpení, které nacismus s sebou přinesl, až moc vážné téma,“ řekl historik Lacina.

Nicméně i oficiální části výstavy lze shlédnout příklady nacistické bestiality. Jsou jimi například knihy vázané v lidské kůži obětí z koncentračních táborů. "Skutečně se jedná o lidskou kůži, měli jsme tu experty, kteří to potvrdili," uvedl historik Lacina. "Rozhodně se nejednalo o "běžný sortiment", ale je to spíše ukázka zvrhlosti a úchylky těch, kteří měli na starosti koncentrační a vyhlazovací tábory. To byla místa, kde se podobní lidé koncentrovali," komentoval děsivé produkty továren na smrt Lubor Lacina.

Muzeum ovšem chce této tragické epizodě v dějinách státu i našeho města, věnovat větší prostor. Ředitel muzea Jiří Křížek návštěvníkům ukázal prostory, kde by v budoucnu mohla vnziknout větší expozice věnovaná nacismu.

„Jsme stále úplně na začátku. Ale uvědomujeme si význam této dějinné epochy, byť byl nesmírně tragický. Proto bychom rádi v budoucnu rozšířili naše expozice o speciální stálou výstavu věnovanou této éře,“ dodal ředitel Křížek.

Autentický odznak Kriminalpolizei - Kripo (kriminální policie) z doby Třetí říše

Dobové, originální obušky, které používaly nacistické Úderné oddíly (SA-Sturmabteilung) na pouliční teror, zejména proti levici, antifašistům a Židům

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;