Vypadá to, že nemožné se stává skutkem. Po patnácti letech to vypadá, že by v Liberci mohl být schválen územní plán. A dokonce. že by se na něm mohla shodnout koalice i s opozicí.

Rada města na svém posledním zasedání finální podobu územního plánu projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Liberce schválit a vydat nový územní plán formou opatření obecné povahy. Liberecké zastupitelstvo by se k němu mělo sejít dokonce ve speciálním termínu, a to ve čtvrtek 24. února. Jednání zastupitelů začíná výjimečně už v 9 hodin.

K seznámení s nově pořizovaným územním plánem města vznikly samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz , kde byly průběžně poskytovány aktuální informace, včetně aktuálních verzí projednávané dokumentace. V současné době je na tomto webu umístěno kompletní opatření obecné povahy, které bude předloženo zastupitelstvu k rozhodnutí.

„Vydáním územního plánu město získá nový základní strategický dokument, který stanovuje koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Územní plán přináší podrobnější regulace území, ale také vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení, průmysl, občanskou vybavenost, atd. Nový územní plán však přináší i podrobnější řešení zelených pásů, které pronikají až do jednotlivých center osídlení.

„Blížíme se do finále. Pevně věřím, že únorové zastupitelstvo Územní plán (ÚP) schválí. Liberečané na tento dokument čekali téměř 15 let. Máme hotový čistopis a připraveny i veškeré podklady. Jen pro zajímavost, kompletní dokumentace k ÚP v součtu váží přes čtvrt tuny. Jeho příprava stála přes 40 milionů korun. Za tu dobu, co ho řešíme, k němu přišlo přes 3 200 připomínek. Všechny jsme museli zapracovat a vyjádřit se k nim. Za důležité považuji mimo jiné i to, že v rámci nového ÚP má každá jedna parcela určený koeficient, nakolik smí být zastavena a nakolik tam musí zůstat zeleň. Pokud bude ÚP schválen, přinese to městu a jeho občanům řadu pozitivních změn. Umožní to například výstavbu až 10 500 bytů včetně rodinných domů, zavedení kapacitního MHD do oblastí s velkým množstvím obyvatel, vytvoření spojitého systému zeleně ve městě, zkvalitnění veřejných prostranství, nebo rozvoj sportovních ploch a areálů. Výhod je ale mnohem více,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Očekává se, že by nový územní plán mohla podpořit i opozice ze Změny pro Liberec a LOL. Podle informací naší redakce probíhá v současné době vyjednávání s primátorem. Opozici se některé věci v novém územním plánu nelíbí, ale její zastupitelé jsou připraveni jej podpořit za určité ústupky. "V současné době projednáváme určití kompenzační opatření, která by měla ulehčit například občanům v zatěžovaných oblastech, ale i veřejné zeleni," sdělil zastupitel za Změnu Jindřich Felcman. "Jedná se například o lokalitu vytížení Švermovy ulice, předmětem debat je dopad průmyslové zóny podél ulice Hodkovická," dodal Felcman.

Okolo územního plánu bylo přitom v Liberci v minulých letech dost dusno. V letech 2011-2014, v době, kdy vládli Starostové, ČSSD, Věci Veřejné a USZ byla sice připravena jeho podoba ke schválení, ale chyběly jí strategické části, jako například souhlas dotčených orgánů. Tehdejší koalice také ignorovala připomínky více jak 1000 lidí.

To se nelíbilo zástupcům Změny pro Liberec, kteří do vedení města nastoupili v roce 2014. Do územního plánu začali zapracovávat připomínky občanům a dostávalo se mu dílčích změn, které ale zase nelibě nesli velcí vlastníci pozemků a velké firmy. Proto byl územní plán v roce 2016 společnými silami tehdy opozičních Starostů, ODS a koaličního ANO předán do rukou tehdejšího primátora Tibora Batthyányho (zvolen a vyhozen z ANO), který ale práci na něm příliš nezvládl a schválení se tak dál posunulo.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;