Když se chce, tak to jde. Byť někdy jednání zastupitelstva připomíná přestřelku, někdy se opozice umí s vládnoucí koalicí i dohodnout. Je to nově i případ kácení stromů, které opozice nedávno silně kritizovala. Nyní se na stromech, které mají jít k zemi, objeví informační cedulky, které na to občany včas upozorní.

V zimě 2020-2021 pokácelo město Liberec celkem 396 stromů – podél ulic, v parcích, na pozemcích svých škol a jinde. V reakci na to se ze strany opozice zvedla kritika. Alespoň částečně by mělo přinést zlepšení jednoduché opatření – kácení stromů budou nově oznamovat cedule umístěné přímo na těchto stromech.

„Velmi často se stávalo, že nám občané volali, až když uviděli pracovníky technických služeb s pilami a sekyrami přímo v akci. Přinášelo to vyhrocené situace, neboť lidé neměli reálnou možnost se s chystaným kácením seznámit, včetně jeho důvodů a plánované náhradní výsadby. To by se mělo nyní změnit,“ popisuje novinku Jindřich Felcman (Změna pro Liberec/Zelení), který tuto záležitost projednával s příslušným technickým náměstkem, Jiřím Šolcem (Starostové pro Liberec).

Podobně to vidí i náměstek Šolc. "Jsem rád, že jsme se takto dohodli. Občané tak budou informováni a mohou se případně ozvat. Za sebe bych byl i rád, kdyby například do budoucna byli lidé podobným způsobem informováni nejen o kácení, ale například i o náhradní výsadbě," uvedl pro Náš Liberec Jiří Šolc.

I opozice by ráda našla ještě další možné cesty péče o zeleň. Jaromír Baxa z LOL dodává další náměty na zlepšení činnosti města Liberec při správě zeleně: „Obecně jsou hlavně Technickými službami až příliš upřednostňována zdánlivě levnější řešení. Pokácení stromu se na první pohled jeví jako levnější než péče a údržba starších stromů. Tady je třeba změnit celkový přístup a důsledněji vyhodnocovat ekologické přínosy vzrostlých stromů. Větší stromy mají nesrovnatelně výraznější vliv na ochlazování, zvlhčování a čištění vzduchu ve městě. Pokácení každého většího stromu by tak mělo být vždy zvažováno až jako poslední možná varianta.“

„Prostor pro náhradní výsadbu mnohdy není úplně snadné najít. Na základě nových cedulí s tím mohou Technickým službám města Liberec pomoci i místní. Otevřené informování není jen o tom, že mohou lidi protestovat. Obyvatelé se kvůli cedulím mohou předem dozvědět podrobné informace o důvodech kácení a mohou pak Technickým službám i poradit, jak náhradní výsadbu co nejlépe provést. Včasné a dobře viditelné informování tak ve výsledku může napomoci i k posílení důvěry mezi občany a radnicí. V tomto ohledu chci J. Šolcovi vyslovit dík za to, že pochopil pozitivní dopady takového opatření a přemluvil k jeho realizaci i poněkud se zdráhající vedení Technických služeb,“ říká Jindřich Felcman ze Změny/Zelených.

Celý systém se ještě dolaďuje. Na cedulích by mělo být doplněno více informací, dle názoru Felcmana by měly být umístěny ještě před samotným správním řízením. Taktéž by bylo vhodné vytvořit na webu města či Technických služeb prostor, kde občané snadno dohledají návrhy na kácení včetně případných dendrologických posudků. O tom pokračují mezi zastupiteli za Změnu a LOL, náměstkem Šolcem a Technickými službami města Liberec ještě další jednání.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;