Zanedbávaná a ostudná lokalita v samém srdci Liberce, takzvané „Papírové náměstí“ a jeho okolí, má dojít proměny. Vyrůst zde má moderní, ale přesto architektonicky citlivá čtvrť, která bude respektovat okolní historickou zástavbu. Její podoba má vzejít z mezinárodní architektonické soutěže.

Plán na vytvoření nové čtvrti, která bude zásadním způsobem spoluurčovat tvář libereckého centra, pomocí mezinárodní architektonické soutěže, prosazuje dlouhodobě Kancelář architektury města i hlavní městský architekt Jiří Janďourek.

Podle hlavního městského architekta Janďourka se na „Papírovém náměstí“ jedná o výjimečné, byť dlouho zanedbávané území. „Rádi bychom na celou lokalitu vypsali architektonickou soutěž, podle které se pak bude řídit výstavba. Naše představa je o drobnější zástavbě, která by reflektovala zdejší genius loci a oživila městské centrum,“ přiblížil plán města Janďourek.

S hlavním městským architektem souzní i primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Ten upozorňuje, že příprava soutěže na „Papírák“ je ojedinělým a v rámci městské agendy náročným počinem.

„Je to další fáze přípravy náročné mezinárodní soutěže, která bude pro město Liberec a jeho občany velmi důležitým rozhodnutím. Podobný formát architektonické soutěže neděláme každý rok, navíc u tak cenného území, jakým je právě Papírové náměstí. Proto nám velmi záleží na tom, aby soutěž byla připravována maximálně kvalitně a transparentně. Kolegové radní dostali k posouzení první sérii osobností, které mají v budoucí porotě zasednout,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Komise zasedla již včera. Jejím předsedou byl zvolen německý architekt Peter Gero z Hamburku, který je v Liberci zároveň členem rady architektů. Její další složení je následovné:

Nezávislá část komise:

Ing. arch. Lukáš Kohl, architekt, spolumajitel developerské společnosti Doma je Doma s.r.o.

Ing. Štěpánka Šmídová, krajinářská architektka

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Náhradníci řádných členů pro nezávislou část hodnoticí komise:

Ing. arch. Peter Štefek, architekt

Ing. arch. Miroslava Zdražilová Ph.D., architektka

Závislá část komise:

Ing. Jaroslav Zámečník, statutární město Liberec, primátor

Marek Vávra, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec

Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D., statutární město Liberec, člen Zastupitelstva města Liberec

Náhradníci řádných členů pro závislou část hodnoticí komise:

Ing. arch. Jiří Janďourek, statutární město Liberec, vedoucí odboru Kancelář architektury města Liberec

Statutární město Liberec po dlouhých 20 letech bude vypisovat architektonickou soutěž, a to rovnou na jeden z nejzajímavějších a zároveň nejtěžších úkolů ve městě, vytvoření zmíněné čtvrti. Přestože se na toto území soustředilo již několik generací architektů, to stále hledá svou budoucí podobu. Návrh nové čtvrti je skutečnou výzvou nejen pro účastníky, ale především pro samotné město, pro které představuje tato soutěž startovní čáru dlouhodobého úsilí.

Město k tomuto účelu loni směnilo se společností Syner pozemky, které zde vlastnila, ale dlouhodobě se o ně nestaralo, a které tak hyzdily liberecké centrum. Syner zde plánoval vystavět bytové věžáky, které ale hlavní architekt i část vedení města odmítali. Zda to byl plán skutečný nebo jen nástroj nátlaku na město k chystané směně, není stále jasné. Dnes město vlastní zhruba 10 tisíc sjednocených metrů, na kterých chce realizovat drobnější zástavbu, která počítá se zhruba 140 byty.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;