Mezi svátky se dokončil proces, o kterém před čtyřmi roky žádná z vládnoucích stran voličům neřekla ani slovo. Liberecká zoo a botanická zahrada přešly pod Liberecký kraj, město Liberec je ale bude platit dál.

Liberecký kraj převzal od statutárního města Liberec zoologickou a botanickou zahradu. Liberec naopak od kraje získal domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích nad Nisou, o které se kraj dále již nechce starat. Minulý týden to stvrdili svými podpisy na smlouvách o majetkových převodech hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník (oba Starostové pro Liberecký kraj).

„Diskuze o financování organizací s nadregionálním významem se vedou už od vzniku Libereckého kraje. Nejde o první podobnou transakci mezi městem a krajem. Podobně už kraj a město před pěti lety směnily Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské centrum Sluníčko. V minulosti také kraj s městem směnily Liebiegův palác a bývalé městské lázně, kde dnes sídlí Oblastní galerie, která patří kraji. Město také poskytlo kraji budovu bývalého sirotčince, kraj tam s pomocí dotace vybudoval hospic,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Situace je ovšem poněkud jiná, než jak ji popisuje hejtman. Již předchozí vláda v Liberci složená ze Změny pro Liberec a ANO žádala opakovaně Liberecký kraj o příspěvek na provoz botanické zahrady a zoo. Ačkoliv se jednalo o částku zhruba 5-10 milionů korun ročně, kraj pod vedením hejtmana Půty opakovaně odmítal a byl hluchý i k argumentům, které dnes sám uvádí. Tedy, že zoo a botanická mají nadregionální význam.

Situace se zásadně změnila po politické výměně na liberecké radnici v roce 2018, kdy volby vyhráli Půtovi Starostové. Ti sice o tom, že se Liberec vzdá zoo a botanické, ve svém volebním programu neměli ani slovo, o to více a rychleji ale přistoupili na požadavky kraje.

Ten si nadiktoval, že chce zoo a botanickou do svého vlastnictví, přičemž je financován ze stejných státních daňových příjmů jako město Liberec. A co víc: Liberec se zavázal k tomu, že bude nadále na zoo přispívat. A to dokonce částkou daleko větší, než chtěl původně po Libereckém kraji. Liberec bude dávat celých 25 milionů korun ročně.

Primátor Zámečník to zdůvodňuje potřebou konkrétních investic v zoo. Město se bude po dobu deseti let podílet na investicích 25 miliony korun ročně. Hned v příštím roce se to projeví jak v dětském koutku, tak například u nového pavilonu pro papoušky Nestor Kea či rekonstrukcí pavilonu a venkovního výběhu žiraf. Budeme mít svého zástupce v pracovní skupině, která vzniká právě pro plánování rozvoje zahrady. Zároveň nám přísluší právo spolurozhodovat o tom, jak budou městské peníze investovány,“ uzavřel primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Celá transakce proběhla velice narychlo, nebyly udělány ani znalecké posudky, a tak Liberec například ani neví, jak velkého majetku se vzdal. Na kraji a v Liberci vládnoucí Starostové nevzali v potaz ani argument, že by o takto strategické a významné směně (kdy například Liberec do velké míry ztratí možnost rozhodovat o podobě zoo, botanické i jejich okolí) měli rozhodnout voliči v letošních podzimních komunálních volbách.

Pochybnosti kolem transakce přinesla i liberecká opozice. Ta tvrdí, že hlavní argument, aby zoo přešla pod bohatý kraj – tedy, že jí hrozí ztráta licence od Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA), není pravdivý a vedení města a kraje záměrně manipulují veřejností a neříkají jí pravdu. Vyplývá to, podle ní, z kontrolní zprávy EAZA.

„V závěrech kontrolní zprávy je možné se dočíst, že výhrady byly uplatněny pouze k výběhu slonů a bílých tygrů. Vzhledem k úmrtí jednoho ze slonů na jaře a plánovanému ukončení chovu bílých tygrů je třeba tyto výtky hodnotit jako řešitelné. Poměrně obecné závěry a doporučení obsažená v protokolu EAZA bez uvedení jakýchkoliv termínů jsou každopádně v přímém rozporu s tím, jak o celé situaci setrvale informuje ředitel ZOO, David Nejedlo (zároveň zastupitel města za Starosty – pozn. red.),“ uvádí Jindřich Felcman, zastupitel za opoziční Změnu/Zelené.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;