Z rukou primátora Jaroslava Zámečníka převzali minulý týden Medaili města Liberec lékaři MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., a MUDr. Stanislav Taller a spisovatel a novinář Jan Šebelka. U posledně jmenovaného přitom zastupitelstvo muselo hlasovat na jaře dvakrát. Natolik některým místním politikům Šebelka, který se nikdy nebál pojmenovávat věci pravým jménem, vadil.

Jan Šebelka je významným libereckým novinářem a spisovatelem, který se proslavil i tím, že se již od „zlatých devadesátek“ nebál pojmenovávat věci pravým jménem a psal o tehdejších kauzách, které však mají důsledky pro městskou kasu až do dneška. Stejně tak psal o klientelistickém prostředí, které ovládlo místní radnici a kraj.

Medaile města Liberec mu měla být udělena již před několika týdny, na návrh ODS se tak ale nestalo. Musel si počkat a hlasovalo se o něm na dvakrát. Mezi opozicí to tehdy vzbudilo pozdvižení, zastupitel za Změnu/Zelené Jindřich Felcman k tomu například měl projev, ve kterém uvedl:

„Jan Šebelka byl součástí novinářské scény od 90. let. Je to novinář, který reprezentoval přesně to, co svobodnou a kvalitní novinařinu definuje. Odvahu, důslednost, nezávislost na mocných. Místní režim ovládaný převážně politiky z ODS provázanými se stavebními a projektovými firmami se mu za tento způsob práce vrchovatě odměňoval. Když si Jan Šebelka sjednával přivýdělky v soukromých firmách, velmi často v těchto firmách následně zadrnčel telefon. V něm se ozvali právě místní šíbři, kteří důrazně rozmlouvali komukoliv, aby s Janem Šebelkou jakýmkoli způsobem spolupracoval.“

Nakonec se Jan Šebelka, který nějaký čas spolupracoval i s Naším Libercem, dočkal a podle svých slov si „koupil sako a šel pro medaili“. A získal ji ve věru důstojné a ctihodné společnosti dvou významných libereckých lékařů. Dovolujeme si uvést medailonky všech tří čerstvě oceněných pánů.

Podle radnice tedy oceněni byli:

Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti literatury a žurnalistiky:
Jan Šebelka (*1951), novinář a spisovatel. Vystudoval FAMU Praha, obor dramaturgie a scenáristika. Pracoval jako závozník, dělník, vychovatel, vedoucí internátu a v letech 1993 až 2014 byl novinář (Deníky, OSVČ, MFDnes). Je spoluautorem a autorem několika knih, například knihy rozhovorů Byl jsem tobruckou krysou, kterou napsal s legionářem Stanislavem Hněličkou, nebo vzpomínky na Gustava Ginzela – Podivín, který okrášlil svět. V roce 2017 napsal Liberecké rozhovory s deseti osobnostmi Liberce.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti medicíny:
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (*1953), lékař, ředitel Krajské nemocnice Liberec. Od roku 2003 byl primářem Spinální jednotky a od roku 2007 vedl jako přednosta Traumatologicko-ortopedické centrum se Spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec. Dodnes působí v KNL jako generální ředitel a předseda představenstva KNL. Richardu Lukášovi byla koncem roku 2019 udělena čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

MUDr. Stanislav Taller (*1941), lékař, zakladatel moderní traumatologie. V roce 1966 nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice. V letech 1991 – 1993 byl jeho primářem, v letech 1993 – 2001 pak primářem Traumacentra KNL. Lékařem úrazové chirurgie pak byl až do roku 2016. Samostatně provedl kolem 15 tisíc operací, další tisíce pak jako asistent.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;