Stavební společnost CL-EVANS s.r.o. nemá nouzi o zakázky od Libereckého kraje. Aktuálně získala zakázku na výstavbu domova pro handicapované občany v Nové Vsi u Chrastavy za 50 milionů korun. Zároveň se ale jedná o firmu, která v nedávné minulosti realizovala pro kraj či město Liberec stavby, které se zásadně prodražily o značné částky.

Radní Libereckého kraje schválili výběr firmy, která postaví nové domácnosti pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi u Chrastavy. Jejich provozovatelem je krajská příspěvková organizace APOSS Liberec. Ze sedmi nabídek přihlášených uchazečů hodnoticí komise vybrala nabídku společnosti CL-EVANS Česká Lípa, která byla ekonomicky nejvýhodnější.  

„Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek, tedy nejnižší nabídková cena. Tu nabídla společnost CL-EVANS,“ potvrdil Zbyněk Miklík (Piráti), náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Nabídková cena je 49.223.795,81 Kč bez DPH, tj. 56.950.322,28 Kč včetně DPH. Stavba bude financována z 85 % z Integrovaného regionálního operačního programu, z 5 % ze státního rozpočtu a 10 % částky zaplatí Liberecký kraj ze svého rozpočtu. 

Závazek spolufinancování a předfinancování projektu celkem do výše 51.150.000 Kč byl schválen zastupitelstvem kraje již 26. listopadu 2019. Navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu do výše 68.445.854 Kč musí ještě 30. listopadu 2021 projednat krajští zastupitelé.

Se společností CL-EVANS má ale veřejná kasa, kterou mají hlídat politici, rozpačité zkušenosti. Tato firma realizovala řadu zakázek, které se v posledku značně prodražily. Za poslední roky lze například zmínit realizaci tzv. podnikatelského inkubátoru, kterou platil Liberecký kraj a realizoval ji CL-EVANS. Stavba se prodražila o 55 milionů korun a „podnikatelský inkubátor“, který zde funguje, má velice rozporuplné výsledky. Opozice v Liberci mluví například o tom, že se jedná jen o zástěrku pro stavbu za téměř půl miliardy korun, kterou prosadil hejtman Martin Půta (SLK).

Nejedná se ale o jediný příklad. CL-EVANS se podílí na rekonstrukci Střední průmyslové školy v Liberci nebo na revitalizaci Liebiegova paláce u libereckého zámku. Liebiegův palác, kde dlouhé roky sídlila Oblastní galerie Liberec, se má za pomoci evropských dotací stát Centrem aktivního života. Projekt připravila ještě bývalá koalice Změny pro Liberec a ANO, realizovat se ale začal až za koalice současné, tedy Starostů, ANO a ODS. Jeho cena však letí nahoru. Aktuálně je dražší již o 25 milionů korun bez DPH (tedy o 30,25 milionů včetně DPH) a pravděpodobně se ještě nejedná o závěrečný účet.

CL-EVANS, bývalá dceřinka Syneru, na sebe upozornila i v minulosti. Například v roce 2013 tehdejší náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj) iniciovala kontrolu zakázky na zateplení českolipské nemocnice, kterou prováděla právě CL-EVANS. Zpráva konstatovala, že projekt je předražený o 30 milionů korun.

Ačkoliv Kocumová byla za tento svůj počin od ostatních politiků napadána, firma CL-EVANS později sama přišla s návrhem, že stavbu bude realizovat o 25 milionů levněji, což se nakonec i stalo. Nicméně hejtman Půta následně inicioval odvolání Zuzany Kocumové, která se zajímala podobným způsobem i o další zakázky, z funkce své náměstkyně.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;