Po několika dnech obdržela naše redakce odpověď vedení Libereckého kraje (Starostové, Piráti, ODS) na otázku, proč je plánovaný parkovací dům u krajského úřadu několikanásobně dražší než podobné stavby, které se aktuálně staví v ČR. Odpověď necháváme na posouzení našim laskavým čtenářům.

 Zeptali jsme se krajského úřadu, proč je zamýšlený parkovací dům zhruba o tolik dražší, než podobné parkovací domy v okolních městech. Včera jsme zveřejnili srovnání, kde jsme na příkladech parkovacích domů, které jsou aktuálně vyprojektované nebo už se rovnou staví v Praze, Brně, Pardubicích, Mladé Boleslavi či Kroměříži, ukázali, že v Liberci chystá Liberecký kraj stavět dvakrát až třikrát dráž než jinde.

Naše otázka zněla: "Nejvyšší ceny, dle snadno dohledatelných zdrojů, parkovacích míst u developerských projektů v Praze se pohybují zhruba mezi 400-500 tisíc korun. V Brně a menších městech je tomu o 100 až 200 tisíc méně. U všech měst lze najít i podstatně nižší částky.

Liberecký kraj chce přesto stavět parkovací dům s 244 místy za 254 milionů. To dělá více jak milion korun na jedno místo.

Moje otázka je jednoduchá: proč to kraj neumí levněji, když toho všude schopni jsou a proč je to nutné za tak obrovskou cenu parkovací dům postavit?"

Zde je odpověď vedení Libereckého kraje: "Propočet částky na jedno parkovací místo vychází ze zavádějících informací. Nelze totiž srovnávat bez detailnějšího rozboru jiné parkovací domy v jiných místech České republiky. Lze porovnávat pouze stavby s podobným počtem stání a stavby rozpočtované ve stejné cenové úrovni či stavěné v podobném čase.

Parkovací dům u Krajského úřadu Libereckého kraje má určitá specifika, která se odráží i v celkových nákladech na stavbu tohoto parkovacího domu. Jako příklad lze uvést umístění parkovacího domu ve stísněném prostředí (chráněný strom a navazující objekty), taktéž návrh konstrukce je velmi složitý, a to i s ohledem napojení ve dvou výškových úrovních. Parkovací dům má také vyšší architektonickou ambici spočívající především ve volném podlaží, což znamená náročnější statické řešení. Střecha není využita k parkování, naopak je navržena jako zelená střecha. V rámci stavebních prací bude velmi komplikované zakládání stavby a bude docházet k velkým přesunům hmot (výkopy, zásypy). Parkovací dům proto nelze porovnávat s prefabrikovanými konstrukcemi, které vídáme např. u nákupních center, neboť kromě své základní funkce plní také funkci reprezentativní se zvýšenými nároky na vizuální standard budovy."

Jak jsme uvedli, zda je odpověď na propastný rozdíl v cenách v Liberci i jinde relevantní, necháváme na laskavém čtenáři...

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;