Náš Liberec opakovaně informoval o problémech občanů s nedostatkem vody v horských částech Liberce, které leží na kamenitých svazích Jizerských hor, tedy v Ruprechticích a Kateřinkách. V Ruprechticích si místní mohou oddychnout, minulý týden začala výstavbu vodojemu, který má zajistit dostatek vody pro celou čtvrť.

Ruprechtičtí občané si byli několikrát stěžovat i na zastupitelstvu a líčili zde potíže, jaké mají zejména v posledních suchých letech s nedostatkem vody. Zadlužený Liberec neměl dost prostředků na vybudování vodojemu, a tak pomohly dotace. Celý počin nového ruprechtického vodojemu přijde na 70 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci ve výši přes 46 milionů z Ministerstva pro životní prostředí. Dalších 13 milionů pak zaplatí Severočeská vodárenská společnost (SVS), a.s.

Jde o strategickou investici, která má do budoucna zajistit dostatek vody nejen pro tuto městskou část, ale po dobudování vodovodních řadů i pro Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku. V první fázi by podle našich odhadů měla stavba nového vodojemu pomoci více než tisícovce tamních obyvatel,“ říká náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Optimální technické řešení má garantovat nejen dodávku pitné vody pro oblast kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale do budoucna i pro připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí.

Problémy s vodou mají i sousední Kateřinky, které rovněž leží na strmém a skalnatém podloží. I zde město hledá řešení. Jako jedna z reálných možností je zřízení „komunitního“, doplňkového, odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Radnice najala externí společnost, která ji má s problémem pomoci. Ta provedla vstupní geofyzikální měření, jehož cílem bylo stanovit vhodné lokality pro vypracování hydrogeologických posudků a projektu průzkumných prací k provedení vlastního průzkumného hydrogeologického vrtu.

Jako vhodná lokalita v majetku města byl zvolen pozemek v Kateřinkách. Vodojem zde má být ještě dražší než v Ruprechticích, počítá se s investicí ve výši 90 milionů korun.

„Celou popisovanou akci lze rozdělit do dvou logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jehož součástí bude i vypracování závěrečné zprávy, která shrne průběh vrtání, realizované čerpací a stoupací zkoušky, popíše reálný stav hloubky vrtu, vystrojení, zastižení zvodně atd. Zvodeň je místo v podzemí, kde je soustředěna podzemní voda. Druhou částí bude vybavení vrtu odběrným místem vody, napojením na elektrický proud, oplocení vrtu, zřízení vodojemu, instalování zařízení na měření množství odebíraných vod pro vodoprávní úřad atd.,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc, který má problematiku v gesci.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;