I v květnu se sejdou liberečtí zastupitelé nad problémy a úkoly našeho města. Řešit se bude zejména obří vyrovnávací platby pro městské příspěvkové organizace jako jsou divadla, ZOO nebo botanická zahrada, budoucnost bazénu nebo i výstavbu v areálu bývalé slévárny v Ostašově a její napojení přes Švermovu ulici.

 

Bod č. 16 – memorandum o zařazení trati Görlitz-Liberec do evropské sítě TEN-T

Vedení města podepisuje další memorandum. Tentokrát i mezinárodního charakteru, kde se má řešit iniciativa samospráv v Česku, Německu a Polsku k vybudování vysokorychlostní železniční trati propojující Prahu, Mladou Boleslav, Liberec a Görlitz. Problém, který se na politické rovině řeší již desetiletí. Více zde

 

Bod č. 18 – smlouva s investorem ohledně budoucnosti bývalé ostašovské slévárny a její napojení přes Švermovu ulici

Vedení města, konkrétně náměstku Jiřímu Šolcovi, se se společností FINAPRA podařilo dojednat nové podmínky smlouvy, která má minimalizovat dopad výstavby nové fabriky v prostorách ostašovské slévárny a zejména příjezd k ní přes Švermovu ulici. Kvůli tomu vznikla i občanská inciativa obyvatel Františkova, kteří se obávají, že dojde k navýšení zátěže Švermovy ulice.

Nejzásadnějším momentem je, že investor se zavazuje k tomu, že přes Švermovu pojede do nového objektu 70 nákladních vozidel denně. Při překročení tohoto limitu bude pak městu náležet finanční náhrada ve výši 1 mil. Kč za každých 10 nákladních vozidel, a to na základě sčítání dopravy provedeném odbornou společností.

Dále má investor přispět 2 miliony na rekonstrukci křižovatky Žitavská a Švermova a dalších 8 milionů korun na projekty související s snížením zátěže ve Švermově a okolí. Více zde

 

Bod č. 22 – vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace

Liberec vyplácí vyrovnávací platby pro své příspěvkové organizace. Například ZOO 61 milionů, Botanická zahrada 16,6 milionů, Divadlo F.X. Šaldy 114 milionů atd.. Liberecký kraj, kterému město nedávno ZOO a Botanickou odevzdalo se ovšem na platbách pro tyto nadregionální instituce nijak nepodílí. Více zde

 

Bod č. 32 – varianty provozu městského bazénu

Zastupitele čeká diskuse nad variantami řešení situace budoucího provozu Městského plaveckého bazénu vyvolané výpovědí smluvního vztahu ze strany současného provozovatele bazénu, společnosti Ještědská sportovní, spol. s r. o. Zatímci ještě minulý rok primátor Jaroslav Zámečník sliboval Liberečanům, že rekonstrukce bazénu bude stát zhruba 400 milionů, již dnes se operuje s částkou 700 milionů. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;