Dnes je tomu jedenáct let, co předčasně zemřel český historik a ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu Tomáš Edel. Během své profesní kariéry se mu podařilo několik významných objevů a sepsání řady knih, kterými zásadně prohloubil znalosti i povědomí o historii našeho regionu. Proslavil se zejména nalezením johanitské komendy v Českém Dubu.

Tomáš Edel se narodil v roce 1951 v Praze, kde vystudoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu působil jako středoškolský pedagog a jako historik v Národním muzea, ale v roce 1985 se stal ředitelem Podještědského muzea v Českém Dubu, kde působil až do své předčasné smrti roku 2010.

Zásadním mezníkem pro Tomáše Edela i celé Podještědí byl rok 1991, kdy se podílel na objevu johanitské komendy v Českém Dubu, která zde fungovala od poloviny 13. století do husitských válek, kdy byla vyvrácena husitským hejtmanem Janem Čapkem ze Sán. Významným počinem byl především objev  dodnes dochovaného malého i velkého sálu a kaple Jana Křtitele. Dnes tento soubor představuje velmi dobrou ukázku pozdně románského a gotického stavitelství v Česku.

Díky Edelovi a jeho týmu se tak zásadně přepsaly dějiny celého Podještědí a osvětlily se i samotné počátky tehdejší vsi Nová Světlá, později Dub, dnes města Českého Dubu, které bylo svázáno s Řádem maltézských rytířů (Johanitů), kteří celou oblast dostali do správy od zdejších Markvarticů, konkrétně od Havla Z Lemberka.

Tomáš Edel zastával i zajímavou teorii, která ovšem není v české historiografické obci přijímána vždy se souhlasem. Edel identifikoval autora první česky psané kroniky (Kronika česká) z počátku 14. století, tedy "tak řečeného Dalimila" s johanitským řeholníkem Jindřichem z Varnsdorfu.

Jako historik se Tomáš Edel ale věnoval i jiným obdobím dějin našeho kraje. Například konečnou érou soužití Čechů s Němci nebo Druhé světové válce. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;