Po sérii soudních rozhodnutí, která se přiklonila na stranu družstevníků, mají bytová družstva v ruce další trumf. Je jím společné Stanovisko tří ministerstev, které jasně deklaruje, že právo je na straně družstevníků. Pro v Liberci vládnoucí Starosty pro Liberecký kraj, který již rok odmítají naplnění smluv mezi městem a družstvy, se tak jedná o další hořkou pilulku, kterou musí spolknout.

Spolek Spravedlnost pro bytová družstva byl založen v Liberci jako reakce na zamítavý postoj primátora Jaroslava Zámečníka a dalších Starostů k naplnění smluv mezi bytovými družstvy a městem, dnes ovšem spojuje družstevníky z celé země, kteří mají podobný osud i problémy se samosprávou. Spolek včera obdržel konečné Stanovisko Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra k záležitosti převodů podílů měst na družstevních a nájemních bytových domech vystavěných před 20 lety s využitím státní dotace.

Toto stanovisko navazuje na předchozí rozhodnutí několika soudů (Neratovice, Olomouc, Říčany u Prahy) i Nejvyššího soudu, která jasně říkají, že družstva jsou se svým požadavkem vyplývajícím ze smluv v právu a že města nemají dál bránit převodům podílů na družstva. Nyní i společné Stanovisko tří ministerstev tvrdí totéž a jde ještě dál. Převody podílů mají být osvobozeny od daňové zátěže, čímž nejvíce liberecké družstevníky "strašil" radní Michal Hron ze Starostů, který měl od léta problematiku v gesci.

Ve Stanovisku se jasně píše: "„Ministerstvo financí bude navrhovat osvobození příjmů z bezúplatných převodů spoluvlastnických podílů na bytovém domě z obce na druhého vlastníka prostřednictvím přechodného ustanovení obsaženého v nejbližší řádné novele zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.“

Údajná neplatnost smluv, kterou operovali v Liberci a na kraji vládnoucí Starostové, nemůže být podle ministerstva dávána za vinu družstevníkům. Společné Stanovisko ministerstev popisuje postup jak tyto chybně uzavřené smlouvy nahradit smlouvami novými, a to za použití správných postupů v souladu s právními normami.

Družstevníci Stanoviska vítají. Pro mnohé z nich představoval poslední rok velkou stresovou zátěž, zvláště poté, co Starostové pro Liberecký kraj deklarovali, že město chce své podíly, v rozporu se zněním smluv, lidem prodávat za nemalé částky. Primátor Jaroslav Zámečník loni na jaře například oznámil, že se bude jednat o odkup za tržní ceny, což by pro každou domácnost znamenalo statisícové výdaje.

"Údajné neplatnosti smluv se některá města v posledním roce snažila využít k získání financí od občanů do svých pokladen, chtěla jim své podíly „prodat“ za různě vysoké finanční částky. Tisíce občanů tak byli vystaveni nejistotě, obavám a stresu, že budou muset již jednou zaplacený majetek zaplatit částečně znovu," uvedl dnes Tomáš Stehlík ze spolku Spravedlnost pro bytová družstva. 

"Velice děkujeme a oceňujeme příslib Ministerstva financí, který je pro nás největším přínosem pro spravedlivé řešení. Bohužel, právě daňovou otázkou mnohá města tlačila na své občany, aby od nich získala při operaci převodů finanční prostředky do své pokladny. Oceňujeme vstřícné jednání a nalezení spravedlivého řešení. Velmi si toho vážíme," doplnila jej Lenka Šlapáková, členka jednoho z bytových družstev.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;