Na začátku prosince 2020 oznámilo vedení Liberce v rámci covidové pandemie zdražování jízdenek MHD, parkovného nebo třeba poplatku za ubytování. Tyto nepopulární opatření kompenzovalo tvrzením, že zároveň nebude navyšovat počet úředníků na radnici. To se ale ukázalo jako nepravdivé tvrzení.

Na konci roku město zdražilo parkování na svých parkovištích. Cena za hodinu stání stoupla podle typu zóny od pěti do deseti korun. Dalšího navýšení se dočkaly i ceny za vyhrazená stání, která si liberečtí řidiči mohou koupit pro svá vozidla.

Podražily i jízdenky v liberecké MHD. Cena za základní stoupla z 20 na 24 korun. „Není to nijak drastické v celkovém úhrnu, je to jakási valorizace papírového jízdného," uvedl na začátku loňského adventu primátor města Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Například od tohoto zdražení jízdného si koalice Starostů, ANO a ODS slibuje 10 milionů navíc do městské kasy.

Tato opatření současnému vedení města v očích veřejnosti nijak nepřidala, proto primátor prezentoval záměr radnice šetřit i na úřednících. Škrty na radnici nijak bolestivé být neměly, primátor Zámečník slíbil pouze to, že radnice nebude v novém roce obsazovat volné pozice. Počet úředníků měl zůstat na čísle 463 a nezvyšovat se.

Jenomže tato mediálně ohlašovaná snaha šetřit i na sobě, je v rozporu s realitou nového rozpočtu pro rok 2021. V rámci rozpočtového opatření byla totiž vládnoucí koalicí Starostů, ODS a ANO schválena položka 13,4 mil. Kč určená na platy nových zaměstnanců radnice. Tato položka přitom odkazuje na usnesení rady města schválené 16. listopadu, kde se počítá s číslem nových úředníků v počtu 478. Přitom o 14 dní později vedení města tvrdilo, že úředníků bude jen 463.

V nákladech tento rozdíl dělá více jak 13 milionů korun, které město v médiích anoncovalo ušetřit, ale ve skutečnosti je neušetří.

Na tento rozpor mezi mediální prezentací a skutečnými kroky, upozornila opozice ze Změny pro Liberec na posledním, tedy únorovém jednání libereckého zastupitelstva. „Na začátku prosince proběhla tisková zpráva města, kde jste veřejnosti sdělovali, že v rámci úspor a Covid-19 jste chtěli nějakým způsobem vysvětlit zdražení jízdenek atd., že město také šetří a že nějakých dalších 30 mil. Kč chcete ušetřit snížením mzdových nákladů na magistrátu, a toho chcete docílit tím, že nebudete obsazovat volné pozice. Teď se vracíme k tomu listopadovému usnesení rady, které proběhlo před tímto prohlášením, a ty neobsazené pozice vlastně, podle mého, za pomocí 12,5 mil. Kč chceme obsadit. Tak se chci zeptat, čemu na tom nerozumím nebo co tam špatně čtu, protože mně přijde, že to jde proti sobě.,“ ptal se vedení města zastupitel Změny a předseda libereckých Zelených Jindřich Felcman.

Primátor města Jaroslav Zámečník za sebe nechal odpovědět tajemníka města, Martina Čecha. Ten ale nebyl zastupitelům, až na dva příklady, odpovědět, o které pozice patnácti nových úředníků má jít. „Já bych uvedl pár příkladů, na kterých na radě města padla shoda. Například na tom, že v současné situaci je vhodné tu pozici obsadit. Jedná se například o pozici energetického manažera města, který by se měl zasadit o to, abychom byli energeticky efektivnější, což znamená, abychom snižovali jednotlivé provozní náklady. Další z pozic je například pozice správce veřejného osvětlení, od srpna by měla správa osvětlení přejít na město, tudíž je potřeba mít finanční prostředky krytí na to, abychom mohli vypsat výběrová řízení a využít stávající situace na trhu práce tak, abychom získali kvalitní zaměstnance, kteří by odváděli práci v požadované kvalitě.,“ uvedl v rozpravě zastupitelů tajemník Čech.

Opoziční zastupitelé se s tím ale nespokojili. „Já apeluji na zastupitele, aby se nespokojili s takovýmto způsobem přidělování 13,5 mil. Kč. Jako že tu pan tajemník vytáhne z kapsy nějaké dva příklady toho, co možná nějak je potřeba. Já upozorňuji na to, že to ale vůbec nesouvisí s tím materiálem, který odkazuje na usnesení té rady. Těch 13,5 mil. Kč je tam jasně naodkazováno na usnesení č. 1079/2020 (výše zmíněné usnesení rady o navýšení počtu úředníků-pozn.red.), pane tajemníku, neříkejte mi, že v tom usnesení rady je něco o energetickém manažerovi nebo správci osvětlení. Já mám pocit, že o energetickém manažerovi se rozhodovalo později.,“ reagoval Jindřich Felcman.

„Já bych se k těm hlasům kolegů chtěl připojit. Já v tom rozpočtovém opatření vlastně postrádám nějaké detailnější zdůraznění těch výdajů. Já vím, že tam nějaké komentáře jsou, ale zrovna k těm pracovníkům bych tam očekával přesnou konkrétní tabulku, kde by byly jednotlivé pozice, vyčíslení nákladů a zdůvodnění, proč se ty věci nedají pokrýt zevnitř magistrátu.,“ podpořil svého opozičního kolegu Jaromír Baxa z LOL- Liberec otevřený lidem.

Opoziční zastupitelé v tom vidí manažerské selhání primátora i vytváření falešné mediální reality, která mí kompenzovat nepopulární kroky vedení města. Připomeňme, že nová koalice Starostů, ANO a ODS se vrátila k tradici placeného PR zpravodajství po vzoru Libereckého kraje.  Jen na jednostranné PR televizní reportáže dá z městské kasy současné vedení zhruba tři čtvrtě milionů korun ročně.

Zastupitel Felcman celou situaci za sebe shrnul: „Vystupování primátora Zámečníka v této věci v současné složité době dál narušuje důvěru lidí v politiky a veřejnou správu. Na jednu stranu se po lidech chce, aby strpěli různá omezení či zdražování základních služeb. Lidé tak platí dražší jízdenky i dražší parkovné. Na druhou stranu vidí, že veřejná správa není ochotná se uskromnit ani o píď. A politici je přitom navíc tahají za nos. Z průběhu jednotlivých kroků města je totiž jasně prokazatelné, jak v této záležitosti primátor Zámečník informoval zavádějícím způsobem. Na začátku prosince primátor oznamoval do médií úspory na radnici, přitom musel vědět, že v listopadu jeho rada města obsazení volných pozic schválila.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;