Vedení města se shodlo s opozicí na tom, že nabídne Liberečanům, kteří se ocitli v hmotné tísni kvůli aktuální koronavirové krizi, slevu 75 procent při využívání MHD. Návrh podal opoziční zastupitel Josef Šedlbauer ze Změny pro Liberec/Zelených.

Covidová pandemie trvá již rok a dopadá i na stále větší počet obyvatel našeho města. Liberečtí radní včera schválili záměr nového Nařízení statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. Jde o zlevněné jízdné pro osoby v hmotné tísni.

„Jedním z dopadů pandemie je zhoršení sociální situace některých zranitelných skupin ve společnosti. Jde hlavně o zaměstnance ve službách, samoživitele a samoživitelky, rodiny s malými dětmi a o lidi, jejichž příjmy pocházejí primárně z práce na dohodu. Většina z nich si ještě před rokem nepřipouštěla možnost dlouhotrvající hmotné tísně a zase budou chtít vést normální život, až to bude možné. Teď ale potřebují pomoc, a proto jsem do rady města připravil tento návrh. Jsem rád, že byl podpořen, i když pochází od opozičního zastupitele,“ říká původce návrhu Josef Šedlbauer, člen Zastupitelstva města Liberce a místních Zelených, zvolený za Změnu pro Liberec. 

Podstatou návrhu je umožnit osobám, které pobírají alespoň jednu ze dvou dlouhodobých dávek v hmotné nouzi, nebo příspěvek na bydlení, využívat MHD za cenu zlevněného jízdného, což v Liberci odpovídá 75% slevě ze základního jízdného.

Ačkoliv městské finance nejsou v dobrém stavu, rozhodlo se město na Šedlbauerův návrh, vyjít vstříc těm, kteří jsou pandemií nejvíce postiženi. Bude to ovšem znamenat i další peníze do MHD. „Vzhledem k očekávané vyšší schopnosti platit jízdné a zvýšenému využívání MHD za dostupnou cenu těmito lidmi neočekáváme významný dopad na ekonomiku dopravního podniku. Přesto, anebo právě proto, radní také schválili navýšení příspěvku o jeden milion korun,“ doplňuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Lidé, kterých se dopad pandemie týká, budou moci uplatnit na prodejních kontaktních místech jedině v ulici Frýdlantská, Fügnerova a v Evropském domě, a to pouze na základě předloženého dokladu o přiznání dávky. Podmínka pobírání uvedených dávek musí být splněna po celé období platnosti jízdního dokladu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;