Dlouholetý problém spojený s vysycháním české krajiny dolehl i na horské čtvrti Liberce. V horní části Ruprechtic a přes údolí Černé Nisy v Kateřinkách mají lidé v posledních letech velký problém s dostupností vody. Ta zejména v letních měsících vysychá a ztěžuje tak místním život. Nyní to vypadá, že se městu podařilo pomocí dotace vyřešit.

Místní obyvatelé jsou odkázáni na svoje vlastní studny, zásobování vodou je tedy individuální a v blízké době se zde realizace „klasického“ vodovodu neplánuje z důvodu enormních investičních nákladů. Reálnou možností, kterou je možné provést i z finančního hlediska, je zřízení „komunitního“ odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Proto byl na základě průzkumu vybrán pozemek u místního hřiště, kde bude vystrojen vlastní vrt, od kterého povede potrubí do odběrného místa vody.

Za město s místními řešil situaci náměstek primátora Jiří Šolc. "Z čeho jsem byl doslova šokován, bylo to, jaké neuvěřitelné- a klidně ten výraz použijte - legislativní porno bylo kolem toho, aby nám tu stavbu v Kateřinkách povolili. Tímto bych to chtěl i vysvětlit občanům, proč to trvalo dva roky, co jsme se s nimi o tom začali bavit. Dotace kupodivu nebyl takový problém, ale ta doba těch nejrůznějších povolení, na která jsme z Prahy museli čekat, mě opravdu překvapila," uvedl pro Náš Liberec náměstek Šolc.

Podle Šolce lze celou popisovanou akci rozdělit do dvou logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, přičemž toto bude realizováno ještě v letošním roce. Druhou navazující částí bude vybavení vrtu odběrným místem vody, napojením na elektřinu, oplocení vrtu, zřízení zásobníku vody – „vodojemu“, instalování zařízení na měření množství odebíraných vod. Toto bude provedeno zřejmě až v roce příštím, neboť stále v této věci probíhá povolovací řízení, jednání se správci technické infrastruktury atd.

Město Liberec na tuto akci podalo  žádost o dotaci do Státního fondu životního prostředí ČR, Tato žádost byla ze strany SFŽP schválena. Město tak získá finanční podporu ve výši 80 % z předpokládaných nákladů. Věříme, že alespoň tímto malým krokem pomůžeme s řešením nedostatku vody v Kateřinkách.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;