Náš Liberec po Novém roce jako první informoval, že Liberecký kraj musel zaplatit rekordní pokutu 7 milionů korun kvůli tomu, že se obešel zákon a podepsal smlouvu s ČSAD Česká Lípa bez soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který pokutu loni Libereckému kraji vyměřil nyní odmítl přezkumné řízení, který které kraj požadoval. Libereckému kraji tak zbývá jediná možnost: bránit se soudní cestou.

Liberecký kraj uzavřel v polovině prosince 2019 napřímo smlouvu se společností ČSAD Česká Lípa. Smlouva se týkala dopravní obslužnosti v regionu Českolipska a byla na přechodnou dobu dvou let. Jenomže to za obcházení zákona již na jaře 2020 označil ÚOHS a uložil kraji pokutu sedm milionů.

Kraj se také snažil soud žádat o odklad platby u soudu, ten ale ve věci zatím nerozhodl ve lhůtě splatnosti a tak kraj musel rekordní pokutu zaplatit. „Sedmimilionovou pokutu zaplatil Liberecký kraj dne 4. ledna 2021. Prostřednictvím advokátní kanceláře podal kraj již dříve žalobu proti rozhodnutí ÚOHS a žádal o odklad platby. Jelikož ale soud do doby splatnosti pokuty nerozhodl, musel ji Liberecký kraj dle zákona zaplatit. Věříme, že nám soud alespoň částečně vyhoví, jelikož je pokuta, dle našeho názoru, velmi nepřiměřená.,“ uvedl již před 14 dny pro Náš Liberec ředitel krajského úřadu René Havlík.

Liberecký kraj se chce bránit u soudu. Prostřednictvím advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. jsme již dříve podali žalobu proti rozhodnutí ÚOHS a žádali o odklad platby. Jelikož ale soud do doby splatnosti pokuty nerozhodl, musel ji Liberecký kraj dle zákona v lednu letošního roku zaplatit. Příslušný soud zatím v této věci nenařídil jednání, takže musíme vyčkat. Mimo žalobu příslušnému soudu podal kraj prostřednictvím advokátní kanceláře také rozklad na ÚOHS. Ten však byl zamítnut a ÚOHS potvrdil své původní rozhodnutí. Pokuta je dle našeho názoru velmi nepřiměřená. I nadále se budeme snažit veškerými dostupnými prostředky o to, aby naše požadavky byly vyslyšeny. Nicméně podotýkám, že Liberecký kraj postupoval plně v souladu s rozhodnutími krajského zastupitelstva, a kromě toho jsme ani neměli další možnosti, jak veřejnou dopravu na Českolipsku zajistit, aniž bychom se vystavili tlaku antimonopolního úřadu na uspořádání veřejné soutěže v krátkém časovém termínu, jako tomu bylo například v roce 2018 na Semilsku,“ uvedl hejtman Martin Půta (SLK).

Podle náměstka hejtmana pro Dopravu Ivana Svitáka (SLK) kraj navíc postupoval hospodárně. „Kraj i přes pokutu od ÚOHS díky tomu uspořil přibližně 14 milionů korun. Vycházíme tak zejména z analýz, které porovnávají současné ceny, s cifrou, kterou bychom prodělali, pokud bychom šli cestou veřejné soutěže,“ dodal statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Není to první pochybení Libereckého kraje na poli autobusové dopravy. Například loni byl vynesen rozsudek Nejvyššího správního soudu, který dal za Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že kraj nakupoval akcie ČSAD Liberec nezákonně. Rozhodnutí je pravomocné.

Představitelé Libereckého kraje se brání a hejtman znovu hovoří o spiknutí ze strany "dopravní mafie", do které řadí i bývalého šéfa ÚOHS Petra Rafaje. "Dopravní mafií" pak označuje skupinu kolem BusLine, ke které měl ale on sám, jak dnes tvrdí představitelé této společnosti, ale například i Půtovi oba předchozí náměstci pro dopravu a kolegové ze jeho Starostů pro Liberecký kraj, Vladimír Mastník (ten je dokonce obviněn policií) nebo Marek Pieter. Půta dnes razí teorii, že o ničem nevěděl a že je, dle vlastních slov, "překvapený a zklamaný".

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;