Mezi Vánoci a Novým rokem došlo k slavnostnímu otevření Severočeského muzea v Liberci, které procházelo tříletou rekonstrukcí. Součástí znovuotevření muzea byla i instalace bronzového lvího páru, který symbolicky střeží jeho vchod. Jeho autorem je známý český sochař Jaroslav Róna a Liberec, kraj i stát za ně dohromady zaplatil 4 miliony korun.

Rozsáhlá rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, stála oproti původnímu plánu o více jak 40 procent více. Na začátku se počítalo s částkou 100 milionů korun, ve finále rekonstrukce vyšla veřejné prostředky na 143 milionů. 

Součástí slavnostního otevření i byly sochy lva a lvice u vchodu do muzea. Jsou odlity z bronzu a jejich autorem je Jaroslav Róna, sochař, jeho dílo není obyvatelům Liberce neznámé. Na Ještědu je vyhledávanou atrakcí jeho socha Dítě z Marsu, poblíž liberecké radnice, v prostorách obchodního domu Plaza stojí Rónova socha Lampa- Edison a přímo naproti muzeu, u vchodu do Galerie Lázně je instalován jeho Sedící čert.

Nově odhalený lví pár vyšel veřejnou kasu na 4 miliony korun. "Cena činí bezmála dva miliony korun za jednoho lva, tj. dohromady čtyři miliony korun za obě sochy včetně DPH. Financování probíhalo v letech 2019–2020 díky účelovým dotacím Ministerstva kultury ČR (1.200.000 korun) na soudobá umělecká díla do muzejních sbírek, 1.500.000 korun poskytl Liberecký kraj a 1.300.000 korun pak statutární město Liberec," uvedl pro Náš Liberec mluvčí úřadu Libereckého kraje Filip Trdla.

Róna svou moderní instalací zaplnil místo, které bylo při otevření libereckého muzea na sklonku 19. století určeno právě pro sochy lvů, byť se tehdy počítalo s pískovcovými. Severočeské muzeum bylo dokončeno v roce 1898 v duchu romantického historismu. Stavba reflektuje historický výboj Liberce, který má do so sebe důmyslně zakomponovaný například v podobě věže bývalé renesanční radnice nebo soukenického měšťanského klasicistního domu typického pro Liberec přelomu 18. a 19. století.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;