Vedení města chce na zastupitelstvu opět prosadit směnu pozemků se společností Syner Group, kterou opozice dlouhodobě kritizuje. Již na jaře zastupitelé za Změnu pro Liberec doslova rozstříleli znalecký posudek, který měl směnu pozemků posvětit. Dnes má sice město doplácet Syneru méně, ale podstata - tedy že Syner má na Kunratické získat městské pozemky výrazně levněji než jsou na trhu, zůstává.

Společnost Syner Group vlastní pozemky v centru města, o které se dlouhodobě nestará a které  jsou pro ostudu celému městu. Jde o lokalitu kolem tzv. Papírového náměstí a Šamánkovy ulice. Město by tyto pozemky pro strategickou rozvojovou polohu získalo výměnou za svůj podíl na Kunratické, kde Syner plánuje postavit nové sídliště, které může mít zhruba 700 bytů.

Jak informoval Náš Liberec již loni na jaře, město plánuje směnu pozemků se společností Syner Group, a.s.  Nyní mají směnu odsouhlasit zastupitelé znovu, na jaře to nevyšlo. Radnice by ráda do svého majetku získala zanedbanou lokalitu kolem tzv. Papírového náměstí, kterou chce pak strategicky rozvíjet. Město se Synerem vymění většinou travnaté plochy na okraji města v Kunraticích, s doplatkem ze strany statutárního města Liberec ve výši 2,3 milionu Kč, za pozemky a stavby v centru, v oblasti za bývalou Kavárnou Nisa.

Směna nepošla již na jaře tohoto roku. Zastupitel Jindřich Felcman ze Změny tehdy přesvědčil zastupitelstvo, že směna je pro město nevýhodná. Felcmanovy argumenty, ale i dalších opozičních zastupitelů ze Změny i LOL, byly tak silné, že i Starostové raději bod stáhli a radnice musela vytvořit pracovní skupinu a udělat nový posudek. Ten skutečně město obejdnalo a výsledkem je ponížení částky, které má Syneru doplácet. Zástupce Změny ale to nepřesvědčilo.

"My to samozřejmě nepodpoříme, ten problém tam stále zůstává. Kdyby Syner městu nabídl doplatek cca 20 milionů, dalo by se o tom uvažovat, takto ne," řekl pro Náš Liberec Jindřich Felcman.

Problém opozice nevidí ani tak v doplatku jako v tom, že město má Syneru dát pozemky za cenu zhruba o tisíc korun na metr levnější, než je nedávno Syner, na té samé louce, kupoval od soukromého majitele. To by, podle zastupitelů Změny i LOL, znamenalo nějakých mínus 20-25 milionů pro městkou kasu.

Na "Papírovém náměstí" loni Syner Group uvažovala o výstavbě obřích věžáků, kde ale narazila na silný odpor památkářů i samotných zástupců města. Z projektu nakonec sešlo a zástupci města by v místě rádi viděli drobnější zástavbu.

Podle hlavního městského architekta Jiřího Janďourka se jedná o výjimečné, byť dlouho zanedbávané území. „Rádi bychom na celou lokalitu vypsali architektonickou soutěž, podle které se pak bude řídit výstavba. Naše představa je o drobnější zástavbě, která by reflektovala zdejší genius loci a oživila městské centrum,“ přiblížil plán města Janďourek.

Dalším pozemkem, který město směnou získá, jsou plochy v Šamánkově ulici navazující na Tržní náměstí na vjezd do areálu LVT. Tyto pozemky jsou mj. důležité pro vybudování plánované blokové tramvajové smyčky – napojení Technického muzea na kolejovou dopravu. I o tento pozemek se Syner Group nestará a hyzdí okolí Tržního náměstí.

Město by mělo získat zhruba 7 tisíc metrů pozemků od Syner group výměnou za cca 25 tisíc metrů na Kunratické, kde se plánuje výstavba nového sídliště.  Firma by tak dostala volnější ruku v projektu, který za město dohodlo bývalé vedení města v čele s někdejším náměstkem pro rozvoj Janem Korytářem (Změna pro Liberec).

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;