Dobrá zpráva pro všechny normální obyvatele města, horší pro ty, kteří si z veřejného prostoru rozhodli udělat neplacené vrakoviště. Město Liberec začalo s odtahem vraků v ulicích, které jej nejen hyzdí, ale časem se stávají i nebezpečnými objekty a v neposlední řadě ubírají parkovací místa.

Problém s autovraky sužuje Liberec, podobně jako další města, dlouhou dobu. Vinu na tom, že nezodpovědní řidiči nechávají své automobily podléhat zkáze na veřejných, obecních pozemcích a komunikacích, ale nenesou obce, jako spíš nedostatečná legislativa. Možnost k odtahování autovraků dnes otevřela novela zákona o pozemních komunikacích. Předchozí úprava to prakticky znemožňovala. Ta se naštěstí pro samosprávy nedávno změnila a Liberec se ihned chytnul možnosti, jak s vraky zatočit.

Přes tuto skutečnost, není odtah nebo dokonce likvidace vraku ze strany města lehký proces. Magistrát musí u automobilu, kterému chybí části vozu, registrační značka, STK, povinné ručení a podobně vyhledat v registraci vlastníka a zahájit s ním správní řízení. "Je to byrokraticky náročné, ale „kola výroby“ jsme rozjeli hned po nabytí účinnosti zákona. Tedy zjistit, obeslat posledního vlastníka (pokud je „na radnici“ tak zveřejnění na úřední desku), ten pokud nereaguje, nalepíme nálepku a čekáme všechny lhůty, " popsal pro Náš Liberec postup vůči majitelům vraků náměstek Jiří Šolc (zvolen za SLK, v posledních volbách kandidoval za koalici Společně pro Liberecký kraj), který je za problematiku odpovědný.

Město se na novelizaci zákona připravovalo ještě před jejím schválením. Vysoutěžilo například odtahovou službu, která pro město autovraky z ulic a parkovišť odklízí. Určité procento majitelů nepojízdných automobilů také pochopilo, že to město myslí vážně a co všechno je to může stát. Zatím jich je ovšem menšina. "Část vlastníků pochopila a odstranila auta z komunikace, je to pochopitelné chování – dostanou od likvidačních firem i drobně zaplaceno a získají doklad o ekologické likvidaci vozu. Těchto normálních a odpovědných lidí je cca 20-30%, zbytek zůstává na nás.", popisuje dál práci magistrátu náměstek Šolc.

V současné době, podle Šolce čeká na odtah několik prvních desítek autovraků. "Podle našich administrativních kapacit jsme dnes v situaci, kdy u prvních desítek aut dochází k doběhnutí všech lhůt a dáváme pokyn k odtahu. Minulý týden jich bylo šest a tento týden předpokládám obdobný počet. Po odtahu byrokratický proces nekončí, auto bude stát na odtahové ploše 3 měsíce a potom musíme udělat aukci, kde si jej koupí (doufejme že alespoň za náklady) někdo k likvidaci.," pokračuje Jiří Šolc.

Podle náměstka Šolce je ale téměř jisté, že nemalé procento nákladů za nepoctivé majitele aut, ponese město Liberec a jeho občané. Zejména za situace, kdy původní vlastníci dnes nepojízdných aut nejsou dohledatelní na své trvalé adrese. "Všechny náklady na odtah, stáni vozu a likvidaci, které se nepokryjí cenou z aukce budou požadování po posledním vlastníkovi. Nutné je ovšem poctivé říct, že pokud bude poslední vlastník  bez majetku, „na radnici“ a bude to desátá exekuce v řadě, náklady se městu nevrátí. Nicméně pořádek v ulicích za to stojí.", uzavírá náměstek Jiří Šolc.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;