Krajský soud v Liberci vydal předběžné opatření, kterým zakazuje městu Jablonec nad Nisou podepsat smlouvu se společností Umbrella, která má v Jablonci příští dva roky provozovat místní autobusovou dopravu. Podepsání smlouvy s Umbrellou přitom schválili teprve minulý týden jablonečtí zastupitelé.

V předběžném opatření krajského soudu, které má naše redakce k dispozici, se píše, že důvodem soudního zákazu k podpisu smlouvy s Umbrellou je skutečnost, že další z uchazečů o provozování jabloneckého MHD, společnost About me podala zhruba o milion korun nižší nabídku a zároveň, že k ní nebylo v soutěži přistupováno férovým způsobem.

V předběžném opatření se vysloveně píše, že: 

"došlo ke změně podmínek nabídkového řízení na poslední chvíli před lhůtou pro podání nabídek,  nedošlo k vyřízení námitek, které upozorňovali na tuto skutečnost,  

navrhovatel (společnost About me -pozn.red.) byl připraven o možnost na změněné podmínky nabídkového řízení reagovat,  navrhovatelova cenově nejvýhodnější nabídka byla ignorována,  

navrhovateli nebyl dán žádný prostor pro vysvětlení a prezentaci své cenově nejvýhodnější  nabídky, město ve výsledku hodnotilo nabídky nikoli podle předem stanoveného kritéria ceny  (výše kompenzace), ale vybralo si dražší nabídku, která mu údajně měla zaručovat vyšší kvalitu,  což však nemůže potvrdit právník, ale je nezbytné stanovisko dopravního odborníka,  na straně města hrozí škoda ve výši cca 1 000 000 Kč přijetím dražší nabídky,  

kvalitativní rozdíly město začalo zohledňovat až na poslední chvíli, bez odborného podkladu a  řádného odůvodnění 

mezi nabídkami žádné kvalitativní rozdíly reálně nejsou, protože závazně město považuje pouze  takovou kvalitativní úroveň plnění, která je stanovena Technickými a provozními standardy."

Podepsání smlouvy s Umbrellou schválila většina 19 jabloneckých zastupitelů. Společnost má v Jablonci jezdit dva roky za cenu 44,56 Kč na kilometr. Společnost About me, která rozhodnutí u soudu napadla, přišla na poslední chvíli s cenou 44,21 Kč na kilometr, což dělá za dva roky zhruba jeden milion korun rozdílu pro městskou kasu.

Společnosti About me tvrdí, že město netransparentně měnilo na poslední chvíli podmínky a nedalo jim to řádně vědět. „Podmínky nabídkového řízení se lhůtou 22. 10. 2020 se měnily ještě po podání naší nabídky a krátce před uplynutím lhůty pro podání nabídek,“  stěžoval si zastupitelům Jablonce jednatel firmy About me Radek Novotný.

V zákulisí se spekuluje o možném spojení společností About me a BusLine, která pro Jablonec nad Nisou dosud autobusovou MHD obstarávala a jejich možném společném postupu. Situace kolem výběru dopravce v Jablonci je skutečně nepřehledná. Například anonymní dopis, který minulý týden obdržela naše redakce a vybraní zastupitelé, zase ale tvrdí, že BusLine jedná s Umbrellou...

To, že s BusLine About me skutečně jednala, potvrdil i Radek Novotný ve svém dopise jabloneckým zastupitelům. Vysvětlil nicméně, že tak činil v době, kdy se na jaře About me stala oficiálním vítězem soutěže, která pak ale byla zrušena kvůli průtahům ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

V Jablonci reálně hrozilo, že se další soutěž nestihne realizovat, proto přistoupil ke zrušení soutěže a vydal se cestou nového poptávkového řízení. V něm zvítězila společnost Umbrella, která podala nejnižší cenu do chvíle, než cenu ještě nižší podala About me.

V mezidobí jsem oslovil základní odborovou organizaci BusLine a ve spolupráci s předsedou odborů panem Kuchyňkou jsme se dohodli na převzetí stávající kolektivní smlouvy. Zajistil jsem si tedy v předstihu většinu místních řidičů. Pan Kuchyňka mě informoval, že žádný jiný dopravce s ním o přechodu řidičů nejednal,“ vysvětloval minulý týden ve svém dopise Radek Novotný.

Město Jablonec nad Nisou se k této nestandardní situaci vyjádří, dle své mluvčí, v nejbližších hodinách.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;