V červenci nadcházejícího roku dojde k ukončení smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Eltodo Osvětlení, s.r.o., týkající se zajištění servisu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve vlastnictví města. Liberec si od toho slibuje úsporu nákladů.  Eltodo do Liberce přišla v roce 2006, kdy sní uzavřel smlouvu bývalý primátor Jiří Kittner (ODS). Vztahy s městem se pak řešily i u soudu.

Liberečtí radní se tento týden na své schůzi zabývali záměrem převedení činností spojených se servisem veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení a telematických systémů dopravy, na svoji příspěvkovou organizaci Technické služby města Liberce.

Ty by za tímto účelem zřídily od 1. srpna příštího roku středisko pro servis veřejného a speciálního osvětlení, světelných signalizačních zařízení a nástavbových systémů pro dopravu (meteo + parkovací systém). „Toto středisko by v rámci servisní činnosti zajišťovalo detekci a odstraňování poruch veřejného osvětlení, semaforů a nástavbových systémů pro dopravu, také by provádělo preventivní periodické prohlídky a revize zařízení, rovněž spolupráci při zlepšování pasportu, a to vše minimálně v kvalitě a úrovni servisní činnosti z roku 2019 a 2020,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Odhadované roční náklady na servis VO, SSZ, včetně ostatních nákladů, 51 530 937 Kč. „Jsem rád, že se po dlouhých 15 letech vrací správa veřejného osvětlení do náruče města, věřím, že správa osvětlení bude stejně dobrá, ale levnější,“ uvádí náměstek Jiří Šolc.

Společnost Eltodo v Liberci provozuje  veřejné osvětlení od roku 2006. Tehdy s ní primátor Jiří Kittner (ODS) podepsal smlouvu a firma se, jak bylo v Liberci ůdobrým zvykem" stala předním sponzorem místního hokejového klubu Bílí tygři Liberec patřícího do stáje Syner Group.

Dle původní smlouvy měly náklady na správu celého systému veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v letech 2006 – 2021 činit 839 milionů Kč. To se nelíbilo koalici SLK,ČSSD,VV a USZ, která na radnici vládla mezi lety 2011-2014. vypověděla tedy Eltodu smlouvu, s  odůvodněním, že firma ji opakovaně porušovala. Docházelo pak k dramatickým momentů, kdy byla ve městě vypínána světelná signalizace a podobně. Celá záležitost pak skončila u soudu.

Situaci nakonec vyřešila následující koalice z let 2014 až 2018, kdy na radnici vládla koalice Změny pro Liberec a ANO. Liberečtí radní se s firmou v roce 2015 dohodli smírem a schválili uzavření dohody, která počítala s pokračováním smluvního vztahu do roku 2021. Došlo ovšem k výraznému snížení celkových nákladů do konce smluvního vztahu  o cca 106 milionů Kč. Město také získalo lepší dohled nad správou celého systému.

Pikantností je, že v době "války s městem" zastupovala v médiích firmu Eltodo PR společnost Litigo Communiactions, která se specializuje na „oblast krizové komunikace a na komunikační podporu účastníků soudních procesů“ . Tu v současné době z peněz daňových poplatníků, které strany získávají od státu za volební mandáty, platí i Starostové pro Liberecký kraj v rámci PR kampaně svého šéfa a hejtmana Martina Půty, která se týká jeho obžaloby z korupce a zneužití pravomocí v případě tunelování evropských dotací během rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci.

foto: M. Drašner

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;