Zdrcující zpráva pro vedení Libereckého kraje přišla v pátek odpoledne. Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek krajského soudu v Brně, který dal ve sporu nákupu akcií ČSAD Liberec za pravdu kraji. Naopak - dnes Nejvyšší správní soud jasně konstatoval, že Liberecký kraj v letech 2017/2018 pochybil při nákupu akcií autobusového přepravce.

Reakce hejtmana Martina Půty na sebe nedala dlouho čekat. "Končící předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj dnes zneužil web této ctihodné instituce k vyřizování osobních účtů a navíc se ve svém tiskovém prohlášení buď mýlí, nebo přímo lže. Rozsudek Nejvyššího správního soudu není pravomocný, pouze vrací projednání zpět ke Krajskému soudu v Brně.," napsal na svém facebookovém profilu hejtman Půta.

Jenomže tím, kdo se ve svém prohlášení mýlí, nebo přímo lže, aby záležitost bagatelizoval, je naopak Martin Půta. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze zákona pravomocné je a ne, jak tvrdí hejtman. Případ se sice vrací ke krajskému brněnskému soudu, ale i ten je vázán názorem vyšší instance, tedy Nejvyššího správního soudu.

Ten k věci jasně říká, že ÚOHS rozhodl ve sporu o nákup akcií správně a dle zákona. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy ve svém pravomocném rozhodnutí konstatoval, že, zjednodušeně řečeno, nákup akcií je veřejnou zakázkou, neboť akcie jsou podle občanského zákoníku věcí a v zákoně o zadávání veřejných zakázek není pro akcie stanovena výslovná výjimka. Liberecký kraj měl tedy povinnost při nákupu akcií postupovat podle zákona. 

Nejvyšší správní soud nyní rozsudek Krajského soudu zrušil a jednoznačně potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS. „Vzhledem k tomu, že jak závod, tak akcie jsou věcmi ve smyslu § 489 občanského zákoníku (o čemž není v nynější věci sporu) a zákon o zadávání veřejných zakázek neobsahuje ustanovení, které by nabytí a převod těchto věcí vyjímalo z jeho působnosti, nelze dospět k jinému závěru, než že se v nynější věci jednalo o veřejné zakázky na dodávky a žalobce je tedy byl povinen podle § 2 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek zadat v zadávacím řízení,“ uvedl doslova Nejvyšší správní soud.

Odcházející šéf ÚOHS nevynechal příležitost, aby hejtmanu Půtovi mohl vrátit jeho jarní výzvu k rezignaci. „Kvůli zastavení této transakce nás zástupci Libereckého kraje ostře napadali, rozpoutali proti mně politickou kampaň a požadovali mé odvolání z funkce. Verdikt soudu nyní jednoznačně potvrdil, že jsme postupovali v souladu se zákonem a útoky ze strany Libereckého kraje byly tedy zcela nedůvodné a lživé. Očekávám od Libereckého kraje omluvu a doufám, že pan hejtman bude férový a za výroky vůči Úřadu a mé osobě vyvodí pro sebe stejné důsledky, jako požadoval po mně, tedy že odstoupí. Jsem rád, že se potvrdilo, že Úřad rozhoduje nestranně a podle zákona,“ řekl po rozsudku NSS předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Hejtman na to reagoval: "Osobní výzva pana Rafaje k mému odstoupení, která v tiskové zprávě také zaznívá, je hloupá a trapná...Pan Rafaj bohužel v posledních letech několikrát poškodil dobré jméno ÚOHS. Podle veřejně dostupných informací a také názoru vyšetřovatelů Policie ČR si užíval benefitů od společnosti BusLine o jejíchž kapsách ÚOHS opakovaně rozhodoval a tím jednoznačně selhal jako nezávislý šéf nezávislé instituce, která má hájit veřejný zájem."

Hejtman Půta vyzval k rezignaci Petra Rafaje letos na jaře, a to kvůli jeho napojení na BusLine. Rafaj například jezdil na fotbalové zájezdy, které pořádal kontroverzní Miroslav Pelta a Jiří vařil, podnikatel spojovaný se společností BusLine. Jenomže na tyto zájezdy, jak zjistil Náš Liberec, jezdili i nejbližší hejtmanovi náměstci a radní, například oba jeho náměstci pro dopravu Vladimír Mastník a Marek Pieter. Hejtman je v té době chránil a útočil i na náš web, když o tom informoval.

Nyní hejtman Půta oficiálně "bojuje s dopravní mafií". O tom, že jeho náměstci byli spojeni s BusLine prý nic neví a je teď, dle vlastních slov "překvapený a zklamaný". Jenomže například podle podnikatele Jiřího Vařila měl být mezi těmi, kteří s ním a s Peltou jezdil ina VIP zájezdy, v minulosti i sám hejtman Půta.

Situace kolem nákupu akcií ČSAD může mít zajímavou dohru. Pokud i krajský soud potvrdí nezákonnost nákupu akcií, který prosadil hejtman Půta, může se stát, že v Libereckém kraji bude podstatnou část autobusové dopravy zajišťovat firma, která vznikla v rozporu se zákonem. Liberecký kraj by si tak na sebe upletl bič ve sporu se soukromými dopravci.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;