Vedení Liberce deklaruje, že chce  stáhnout automobilovou dopravu z centra. V propagačních materiálech a vyjádřeních to vypadá slibně. Jenomže jaká je reálná politika? Přesně opačná.

Liberec, zejména jeho centrum, trápí auta. Situace už začíná být neúnosná, ve špičkách na vybraných místech stojí kolony aut, lidé parkují, kde se dá, ale často i kde se nesmí, často nerespektují zákazy. Ve spoustě měst západní Evropy se podobné situace vyřešily restriktivními zásahy (zpoplatnění, zákazy vjezdu) kombinovanými s chytrými řešeními (svedení hlavních tahů z centra, záchytná parkoviště na okraji pro automobily napojená na MHD).

V Liberci měl být prvním takovým projektem parkovací dům na autobusovém nádraží, který by zachytával auta jedoucí do centra a lidi by přesměrovával na hromadnou dopravu). Jenže nebude.

Primátor města Jaroslav Zámečník a vládnoucí Starostové se podřídili svému stranickému šéfovi, hejtmanu Martinu Půtovi a odevzdali mu hotový projekt, který na nový terminál vypracovalo bývalé vedení Liberce za Změny pro Liberec a tehdejší náměstek Jan Korytář. Hejtman chtěl terminál jiný a větší, ale nakonec situaci nezvládl a Liberec o nový terminál přišel, když se nestihla podat žádost o dotaci. Dokonce následovala pokuta 60 milionů korun (hrozilo ale dokonce 200 milionů) za špatné čerpání dotací v rámci Integrovaného rozvoje území Liberec a Jablonec nad Nisou.

Naproti tomu se kraj  chystá stavět další parkovací dům. Nikoliv ale na okraji centra, ale přímo v jeho středu, vedle krajského úřadu, byť je vedle něj již jeden parkovací dům, ovšem ne zcela využívaný. Aby parkovací dům mohl stát, padla mu za oběť i revitalizace dolního centra i chystanou náplavkou Nisy, kterou vedení kraje i města slibuje řadu let (většinou před volbami), ale letos byla označena za „zbytnou“.

Automobily do centra Liberce ale nestahuje jen vedení Libereckého kraje. Za poslední dva roky vlády Starostů, ANO a ODS vznikla, často narychlo, v centru města řada parkovišť, která představují stovky dalších parkovacích míst pro automobily, která tak ještě víc zatíží střed Liberce.

Oficiální strategie je přitom úplně opačná. „V rámci strategie udržitelné mobility pracujeme se scénářem - vytváření kapacitního parkování na městském okruhu, který, ale bude vypadat jako městská ulice - viz Nová Pastýřská a do centra chceme v nějakém časovém horizontu 10 let omezovat tranzitující individuální automobilové dopravy - naopak chceme posílit dopravu MHD (preference), cyklo, pěší a dopravu v klidu a rezidentní parkování na úkor tranzitu IAD Můžeme zmenšovat šířky ulic - doplnit je stromořadím, cyklopruhy a větším komfortem pro pěší. Tam, kde to půjde bude doplněno i parkování. Budeme zmenšovat ulice na 6,5m z 9 -10 m šířky a uspořený prostor věnujeme výše zmíněným dopravám pěší, cyklodopravě. Tam kde, to jde i rezidentnímu parkování.. Takto například připravuji ulici Jabloneckou, Sokolskou,“ uvedl pro Náš Liberec hlavní architekt města Jiří Janďourek.

Jaká je ale realita? Město realizovalo, legalizovalo či naplánovalo další stovky míst v centru  Liberce, které zákonitě automobilovou dopravu do středu města svedou. Za poslední 2 roky bylo realizováno rozšíření parkování na výstavišti, kde přibylo 48 míst. Dále město vybudovalo nové stání pod EUC Klinikou Liberec, tady jde o 20 míst. Potom také  nové stání v trojúhelníku mezi Liebiegovou vilou,  EUC Klinikou Liberec (Klášterem) a mateřskou školou,  tady jde o navýšení o  8 míst. Dále nové parkoviště v rámci stavby Rezidence Park Masarykova, kde jde o 26 míst.

Vedle toho legalizovalo parkování na rohu Štefánikova náměstí, kde zaparkuje dalších minimálně 20 aut, pak je zde i další povolené parkování pro 80 aut v Sokolovské ulici (zde dlužno dodat, že vzniklo díky iniciativě předchozího primátora Tibora Batthyányho). A pak je zde zmíněný parkovací dům u krajského úřadu, který prosadil hejtman, kde půjde o stovky dalších parkovacích míst. Rovněž na zamýšlené nové Pastýřské má vzniknout dalších téměř 130 míst.

Deklarace toho, co město chce dělat s automobily a co skutečně dělá či podporuje, je tedy v jasném rozporu s tím, co tvrdí hlavní architekt města, ale například i primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Je ale také pravdou, že ostatní radní mají názor jiný. Například Petr Židek z ODS, který se zasadil o nové parkoviště u Kláštera nebo náměstek Jiří Šolc, který pro Náš Liberec popsal situaci takto: „Myslím, že lidé, kteří tak urputně chtějí vytěsnit osobní auta z měst, by se měli umět na věc také podívat očima svým spoluobčanů, kteří auto pro život potřebují. Ať už z důvodů zdravotního stavu sebe a členů rodiny, pracovního vytížení, a nebo potřeb velké rodiny. Město by mělo udržitelně umět „srovnat“ všechny druhy dopravy do jednoho dopravního prostoru. Bezpečné místo pro pěší lidi, lidi na kole či koloběžce, lidi v MHD či lidi v automobilu.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;