V Liberci bude současně s komunálními volbami ve dnech 5. a 6. října probíhat referendum, které iniciovala Změna pro Liberec. Rozhodl o tom Krajský soud v Liberci.

Již včera krajský soud rozhodl a dal za pravdu Změně pro Liberec v tom, že referendum, respektive položené otázky a sehnané podpisy jsou bez nedostatků. Dnes také rozhodl, že se referendum v Liberci bude konat souběžně s říjnovými volbami, které proběhnou 5. a 6. října.

V odůvodnění krajského soudu se píše: „Položené otázky se nevymykají oblasti samostatné působnosti obce. Možnost občanů vyjádřit se prostřednictvím institutu místního referenda k dalšímu vývoji a rozvoji obce, v níž tito obyvatelé žijí, představuje zákonem předvídaný způsob realizace jejich ústavního politického práva podílet se na správě věcí veřejných (resp. na výkonu územní samosprávy), a nelze v něm spatřovat omezování zastupitelské demokracie.“

Soud konstatoval, že referendum bylo dobře  připravené. „K vlastnímu znění otázek, které mají být v tomto případě v referendu položeny, krajský soud konstatuje, že jsou navrženy jednoznačně, je na ně možné odpovědět slovem „ano“ nebo „ne“; otázky nejsou formulovány zavádějícím způsobem, který by umožňoval dvojí výklad, ani nejsou dezinformační.“, uvádí se v rozsudku.

I cíl sladit referendum s komunálními volbami, je v podle krajského soudu správné. „Krajský soud neshledal žádné faktické ani právní důvody, pro které by bylo racionální odchýlit se od návrhu přípravného výboru konat místní referendum v termínu voleb do zastupitelstev obcí, tj. ve dnech 5. a 6. října 2018. Krajský soud v této souvislosti uvádí, že konání místního referenda společně s volbami posiluje a umožňuje faktickou realizaci politického práva ve smyslu čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jak již bylo uvedeno, místní referendum, jeho iniciace i následné hlasování představují významný způsob občanské participace, jakož i prostředek ke zvýšení legitimity lokální politiky a kontroly místní politické reprezentace“, konstatoval krajský soud v Liberci.

Z rozsudku krajského soud má radost Jan Korytář, lídr Změny pro Liberec a zároveň zmocněnec Přípravného výboru pro konání místního referenda. „ Mám z toho fakt velkou radost. Ti, kdo nestáli o to, aby se občané mohli vyjádřit k otázkám týkajícím se našeho města, nebo se to přímo snažili překazit, tak mají smůlu. Jde přitom o hodně. V referendu se totiž bude rozhodovat i o tom, zda se Liberec stane normálním městem, o kterém si rozhodují sami jeho občané“.

Změna pro Liberec sesbírala během jara přes 8,5 tisíce podpisů, potřebných jich bylo 8 tisíc. Úředníci magistrátu ale Změně vyloučili přes 3 tisíce podpisů, které označili za nedostatečné, ale své rozhodnutí nekonkretizovali a ani Změnu nevyzvali, aby případné nedostatky doplnila, což ze zákona měli. Takový přístup odmítl soudu a dal za pravdu zástupcům Změny pro Liberec.

Liberečané tedy budou moci odpovídat v referendu na následující otázky:

1) Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?

2) Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou hrou?

3) Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?

4) Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?

5) Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;